Aktualności
Aktualności

Komunikat TMH


2014-05-06

KOMUNIKAT nr 3

maj – czerwiec 2014

 

Zarząd TMH zwołuje Walne Zebranie członków Towarzystwa na dzień 3 czerwca (wtorek), godz. 17.00 w pierwszym terminie, godz. 17.15 w drugim terminie (Sala Lelewelowska)

Porządek zebrania :

1.      Zagajenie - prof. Andrzej Rachuba.

2.      Uczczenie pamięci zmarłych członków Towarzystwa.

3.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.

5.      Sprawozdanie ustępującego Zarządu – sekretarz dr Maria Wiśniewska, z-ca Skarbnika

dr Robert Gawkowski

6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Komisji mgr Jan Berger.

7.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

8.      Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.

9.      Zgłaszanie kandydatur do nowych władz TMH.

10.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

11.  Wybór nowych władz: a) Prezesa; b) pozostałych członków Zarządu; c) Komisji Rewizyjnej.

12.  W trakcie liczenia głosów – referat prof. IH PAN Marka Słonia Atlas Historyczny Polski XVI w.

13.  Rozdanie nagród im. prof. Stanisława Herbsta.

14.  Ogłoszenie wyników wyborów.

15.  Wolne wnioski i zamknięcie obrad .

 

Sekcja Dydaktyczna

 

Wykład publiczny w ramach cyklu Mamy wspólną historię:

27 maja 2014 r. (wtorek), godz. 16.30 Sala Lelewelowska – Prof. dr hab. Andrzej Nowak, IH PAN, IH UJ Dzieje Polski – co to znaczy?

 

 

 

 

Komisja Biografistyki i Studiów Krytycznych

16 maja (piątek) godz. 17:00 Sala Kościuszkowska – prelekcja multimedialna  Igora Strojeckiego poświęcona Elżbiecie Barszczewskiej (1913-1987), wybitnej aktorce,  współzałożycielce Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Spotkanie organizowane wspólnie z Komisją Historyczną TPW. 

29 maja (czwartek) godz. 17.00 Muzeum Niepodległości (Al. Solidarności 68) – wieczór pamięci o ks. kard. Józefie Glempie, Prymasie Polski. Zagajenie: prof. M.M. Drozdowski.

 

Sekcja Historii Wojskowej

22 maja (czwartek) godz. 17.00 Sala Kościuszkowska - Prof. Janusz Woliński jako historyk wojen i wojskowości, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Historii. W 120 rocznicę urodzin. Wystąpienia: prof. prof. Mirosław Nagielski i Marek Wagner. Prowadzenie prof. Krzysztof Komorowski

Sekcja Antropologii Historycznej

20 maja (wtorek), godz. 18.30 (Sala Kościuszkowska) – U źródeł legendy Karola Wielkiego. Rola ideału karolińskiego w kształtowaniu tożsamości władcy u schyłku IX wieku. – referat mgr. Wojciecha Oczkowskiego (IH UW).

10 czerwca (wtorek), godz. 18.30 (Sala Kościuszkowska)Przestrzeń święta władców bretońskich w karolińskiej przestrzeni świętej. – referat Anny Laskowskiej (IH UW).

 

Sekcja Historii Warszawy

21 maja (środa) godz. 17.00 Sala Kościuszkowska – prezentacja filmu biograficznego o Henryku Józewskim (1892-1981) - polityku II RP, konspiratorze w czasach okupacji, ofierze stalinowskich więzień (Rakowieckiej i Rawicza), wydawcy gazet „Polska walczy” oraz „Ziemie wschodnie RP”, artyście malarzu, wojewodzie wołyńskim. Film przedstawi reżyserka Jolanta Kessler-Chojecka.

 

Zarząd TMH

Przypominamy o płaceniu składek członkowskich (Studenci, emeryci 25 zł, pozostali 50 zł)

Uprzejmie prosimy wszystkich członków o przysyłanie swoich adresów poczty elektronicznej na adres anna.protasiuk@gmail.com

Przypominamy, że w dniach 17-21 września 2014 r. odbędzie się w Szczecinie XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Więcej informacji na stronie www.pthszczecin.pl

 

 Sekretarz organizacyjny                                                                           Prezes TMH

 /-/ Dr  Maria Wiśniewska                                                           /-/ Prof. dr hab. Andrzej Rachuba


Powrót