Aktualności
Aktualności

Komunikat Zarządu TMH maj -czerwiec 2013


2013-05-15

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII
W WARSZAWIE
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa, tel. 022 - 831 63 14
E mail: tmh@tmh.org.pl
Bank „Millennium” S.A. 21/1160 2202 0000 0000 5515 6469KOMUNIKAT nr 3
maj - czerwiec  2013


23 kwietnia odbyła się w Instytucie Historii PAN konferencja naukowa pt. Siedemset lat Warszawy, której głównym organizatorem było Towarzystwo Miłośników Historii. Dokładnie przed 700 laty, 23 IV 1313 r. książę Siemowit II wystawił dokument w sprawie Radzikowa koło Błonia. Akt ten zawiera pierwszą autentyczną wzmiankę o Warszawie oraz pierwsze poświadczenie tytułu księcia warszawskiego. Na sesji wygłoszono 10 referatów i komunikatów. Historycy i archeolodzy przedstawili obecny stan wiedzy o początkach stolicy, jej pierwotnym układzie przestrzennym i zabudowie  (zwłaszcza gród i kościoły), a także o władcach Warszawy     i ich otoczeniu na tle podziałów dzielnicowych Mazowsza w pierwszej połowie XIV w. Tematem osobnych wystąpień były proces polsko-krzyżacki w 1339 r. i geneza herbu miasta. Dyskusja skupiła się na problemach kontrowersyjnych lub niedostatecznie zbadanych. Materiały konferencji (referaty i dyskusja) zostały nagrane       i będą opublikowane po autoryzacji i ewentualnych uzupełnieniach.

SEKCJA HISTORII SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 

9 maja godz. 17.00 (czwartek) Sala Kościuszkowska - Z okazji 95-lecia powstania Głównego Urzędu Statystycznego spotkanie poświęcone jego twórcom - prof. prof. Ludwikowi Krzywickiemu i Janowi Rutkowskiemu. Wprowadzenie dr Ewa Bulska, wystąpienia: mgr Jan Berger, mgr Władysław Wiesław Łagodziński, opracowanie medialne mgr Barbara Czerwińska - Jędrusiak.


SEKCJA ANTROPOLOGII HISTORYCZNEJ

14 maja, godz. 18.30 (wtorek) Sala Kościuszkowska - Sensualność a badanie przeszłości. Wokół książki Sensing the Past Marka M. Smitha - refleksje mgr Krzysztofa Niewiadomskiego.


KOMISJA BIOGRAFISTYKI I STUDIÓW KRYTYCZNYCH
15 maja godz. 17.00 (środa) Muzeum Niepodległości (Al. Solidarności 62) - Spotkanie z rektorem Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisławem Nicieją, autorem cyklu książek Atlantyda miast kresowych oraz prezentacja filmu na ten temat.

ZARZĄD TMH
22  maja godz. 17.30 (środa) - Między folklorem a rzemiosłem żydowskim - Spotkanie z dr. Marcinem Urynowiczem, poświęcone wspomnieniom żydowskiego działacza rzemieślniczego Elimelecha Raka.
28 maja (wtorek) godz. 17.30 Sala Kościuszkowska - Aktualne refleksje po pobycie w Meksyku - dr Maria Wiśniewska.


SEKCJA HISTORII WOJSKOWEJ
4 czerwca (wtorek) godz. 17.00, Sala Kościuszkowska -  Jan Luksemburski w życiu i legendzie. Spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Wojciechem Iwańczakiem.

SEKCJA HISTORII WARSZAWY
6 czerwca godz. 17.00 (czwartek) Sala Kościuszkowska - Szkolnictwo dawnej Warszawy - referat
dr. Lecha Królikowskiego.
18 czerwca godz. 18.00 (wtorek) - wycieczka po terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkamy się przed Bramą Główną UW (Krakowskie Przedmieście 26/28). Oprowadza kustosz Muzeum UW dr Robert Gawkowski. Spotkanie zakończy się w Pałacu Kazimierzowskim prelekcją R. Gawkowskiego o rektorach UW na podstawie autorskiej książki Poczet Ich Magnificencji Rektorów UW.

Uwaga:
W pierwszej połowie września planujemy wycieczkę do Lwowa i jego okolic. Organizatorem byłoby Biuro Podróży. Ilość osób z TMH, które zgłosiłyby swój udział gwarantuje tańszą ofertę organizatora. Czekamy na zgłoszenia do 30 czerwca br.
Następny komunikat zostanie wysłany we wrześniu. Dyżury w Sekretariacie w lipcu - sierpniu wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w holu IH PAN.
Przypominamy o płaceniu składek członkowskich.

Sekretarz organizacyjny                                            Prezes TMH

 Dr  Maria Wiśniewska                                Prof. dr hab. Andrzej Rachuba


Powrót