Aktualności
Aktualności

Komunikat Zarządu TMH marzec -kwiecień 2013


2013-03-15

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII
W WARSZAWIE
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa, tel. 022 - 831 63 14
E mail: tmh@tmh.org.pl
Bank „Millennium” S.A. 21/1160 2202 0000 0000 5515 6469


   KOMUNIKAT nr 2
marzec - kwiecień  2013

ZARZĄD TMH

23 kwietnia (wtorek) godz. 9.00 Sala Lelewelowska - Konferencja naukowa pt. Siedemsetlecie Warszawy, zorganizowana przez TMH przy współudziale Instytutu Historii PAN. Referaty będą dotyczyć początków Warszawy XIV wieku. Członkowie TMH zainteresowani udziałem w tej konferencji są proszeni o kontakt z sekretariatem Towarzystwa od dnia 3 kwietnia br. telefonicznie w godzinach 9.30-14.30 (pon, czw, pt); 11.00-16.00 (wt, śr) lub e-mailem anna.protasiuk@gmail.com

SEKCJA HISTORII SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 

7 marca (czwartek) godz. 17.00 Sala Kościuszkowska - Wyzwania wobec statystyki publicznej w świetle Międzynarodowego Dnia Statystyki i 95- lecia GUS. Wystąpienia: dr E. Bulska, mgr J. Berger, mgr W. W. Łagodziński.  Opracowanie medialne  mgr B. Czerwińska - Jędrusiak. Głos w dyskusji prof. dr hab. M. M. Drozdowski. Współorganizator: Oddział Warszawski PTS.

11 kwietnia (czwartek) godz. godz. 17.00 Sala Kościuszkowska - Śląsk współczesny w dokumentacji GUS-u i Urzędów Statystycznych Opola i Katowic. Dyskusja panelowa: wystąpienia dr E. Bulska, prof. M.M. Drozdowski i mgr W. W. Łagodziński.

SEKCJA ANTROPOLOGII HISTORYCZNEJ

26 marca godz. 18.30 (wtorek) Sala Kościuszkowska - Badania nad przemianami tożsamości na porzymskim Zachodzie (400-800) - mgr W. Oczkowski.
16 kwietnia godz. 18.30 (wtorek) Sala Kościuszkowska - Sensualność a badanie przeszłości. Wokół książki Sensing the Past Marka M. Smitha - mgr K. Niewiadomski.
SEKCJA HISTORII WARSZAWY

9 kwietnia (wtorek) godz. 17.30 Sala Kościuszkowska - Między folklorem a rzemiosłem żydowskim - Spotkanie z dr. M. Urynowiczem, poświęcone wspomnieniom żydowskiego działacza rzemieślniczego Elimelecha Raka.
17 kwietnia (środa) godz. 17.00 Sala Kościuszkowska - spotkanie poświęcone pamięci prof. Anny Sucheni - Grabowskiej. Zagajenie: Irena Matejukowa, wystąpienia: J. Tazbir, L. Płochocka, U. Korab, K. Korab, A. Dybkowska, M. Żaryn, J. Żaryn.

SEKCJA HISTORII WOJSKOWEJ
18 kwietnia  godz. 17.00 Sala Lelewelowska - Powstanie w Getcie Warszawskim z perspektywy 70-lecia - dyskusja panelowa. Słowo wstępne i prowadzenie - prof. dr hab. K. Komorowski, wystąpienia: wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich E. Baranowskiego, redaktora T. Łubieńskiego, prof. dr hab. T. Szaroty, dr M. Urynowicza.


 KOMISJA BIOGRAFISTYKI I STUDIÓW KRYTYCZNYCH

12 marca (wtorek) godz. 17.00 Muzeum Niepodległości (Al. Solidarności 62) - Rola Władysława Reymonta w kulturze polskiej - powołanie grupy inicjatywnej budowy pomnika w Łazienkach Królewskich w 90-lecie Nagrody Nobla dla Pisarza. Zagajenie: prof. dr hab. M. M. Drozdowski i red T. Samborski.
25 marca (poniedziałek) godz. 17.00 Muzeum Niepodległości (Al. Solidarności 62) - Europa w latach 1812 - 1813. Dyskusja panelowa z udziałem prof. I. Rusinowej, prof. M. M. Drozdowskiego, dr. S. Fiskusa, dr. L. M. Niestarczuka i przedstawiciela Rosyjskiego Instytutu Naukowego. Współorganizator: Wszechnica Kościuszkowska.
15 kwietnia (czwartek) godz. 17.00 Muzeum Niepodległości (Al. Solidarności 62) - w 70-tą rocznicę powstania w Getcie Warszawskim: Miejsce Holocaustu i powstania w Getcie Warszawskim w biografii prof. Jana Karskiego Wykład prof. M. M. Drozdowskiego z relacją prof. Karskiego nagraną 17 marca 1975 r.         


Sekretarz organizacyjny                                      Prezes TMH

 Dr  Maria Wiśniewska                                    Prof. dr hab. Andrzej Rachuba


Powrót