Aktualności
Aktualności

Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na odczyt


2018-01-28

Komisja Geografii Historycznej
Polskiego Towarzystwa Historycznego

zaprasza

8 lutego 2018 r. o godz. 15:00

na odczyt

dr. hab. Mariusza Kowalskiego, prof. IGiPZ
(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk)

pt.

"Państwa magnackie w systemie polityczno-ustrojowym
Rzeczpospolitej Obojga Narodów"

Odczyt odbędzie się w Instytucie Historiiim. T. Manteuffla PANWarszawa, Rynek Starego Miasta 29/31
Sala im. Tadeusza Kościuszki

Zaproszenie PDF


Powrót