Aktualności
Aktualności

Rozstrzygnięcie w sprawie zapytania ofertewego na stworzenie i administrowanie naukowej bazy danych bio-bibliograficznych i apli


2016-08-04

1. Zamawiający:  Polskie Towarzystwo Historyczne, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

2. Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).


3. Przedmiot zamówienia: stworzenie i administrowanie naukowej bazy danych bio-bibliograficznych i aplikacji klienckich pozwalających na wprowadzanie danych na serwer wraz ze skryptami umożliwiającymi automatyzację pobieranych danych i ich analizę w postaci predefiniowanych tabel, stworzenie responsywnej strony głównej (podstrony Polskiego Towarzystwa Historycznego) z możliwością przeszukiwania bazy danych według określonych kryteriów, responsywnej strony z prezentacją wyników wyszukiwania w formie tabeli, responsywnej strony z informacją o projekcie, responsywnej strony z formularzem kontaktowym. 

3. Tryb postępowania: Zamówienie nie jest objęte przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., z póź. zm. jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt.8 ustawy).

4. Liczba złożonych ofert: 5

 

5. Data rozstrzygnięcia postępowania: 04.08.2016 r.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem informujemy, że na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert:

1.      ANTREZ Grzegorz Brzeziński, ul. Cygańska Góra 20/8, 80-171 Gdańsk

Oferta na kwotę 18 000 zł

2.      DAILY GROUP Sp. z o. o., ul. Piekary 6/20, 61-823 Poznań

Oferta na kwotę 20 135,10 zł + koszt serwera 307,50 zł miesięcznie

3.      PISI Polska. Systemy informatyczne, ul. Świętojańska 84/2 Gdynia

Oferta na kwotę 14 500 zł

4.      NET PC Sp. z o. o., ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk

Oferta na kwotę 22 140 zł

5.      Cyfrowa Platforma Historyczna Sp. z o. o., ul. Peszteńska 3/24, 03-925 Warszawa

Oferta na kwotę 28 000 (w tym 16000 zł na stworzenie bazy danych, aplikacji klienckich i stron www oraz 12 000 zł na opłacenie kosztów serwera)

 

Na podstawie kryteriów wyboru ofert, podjęto decyzję o wyborze oferty złożonej przez Cyfrową Platformę Historyczną Sp. z o. o., ul. Peszteńska 3/24, 03-925 Warszawa, którą uznano za najkorzystniejszą.


Powrót