Skład stałego Komitetu Porozumiewawczego Humanistyki Polskiej


1.     

Wojciech Bałus

Komitet Nauk o Sztuce

2.     

Wojciech Chlebda

Komitet Językoznawstwa

3.     

Ks. Tadeusz Dola

Komitet Nauk Teologicznych

4.     

Piotr Drygas

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, student

5.     

Piotr Fast

Komitet Słowianoznawstwa

6.     

Bogusław Gediga

Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych

7.     

Piotr Gutowski

Komitet Nauk Filozoficznych

8.     

Jan Hertrich-Woleński

Komitet Etyki w Nauce

9.     

Krzysztof Kłosiński

Komitet Nauk o Literaturze

10.  

Marek Mejor

Komitet Nauk Orientalistycznych

11.   

Krzysztof Mikulski

Polskie Towarzystwo Historyczne

12.   

Andrzej Nowak

Instytut Historii PAN

13.   

Wojciech Polak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

14.  

Aleksander Posern-Zieliński

Komitet Nauk Etnologicznych

15.   

Tomasz Schramm

Komitet Nauk Historycznych

16.  

Dariusz Skórczewski

Wydział Humanistyczny KUL

17.   

Mikołaj Sokołowski

Instytut Badań Literackich PAN

18.  

Aleksander Temkin

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

19.  

Eugeniusz Wilk

Komitet Nauk o Kulturze

20.  

Leszek Zasztowt

Komitet Historii Nauki i Techniki