Skład stałego Komitetu Porozumiewawczego Humanistyki Polskiej


1.     

Wojciech Bałus

Komitet Nauk o Sztuce

2.     

Wojciech Chlebda

Komitet Językoznawstwa

3.     

Ks. Tadeusz Dola

Komitet Nauk Teologicznych

4.     

Piotr Drygas

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, student

5.     

Piotr Fast

Komitet Słowianoznawstwa

6.     

Bogusław Gediga

Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych

7.     

Jan Hertrich-Woleński

Komitet Etyki w Nauce

8.     

Krzysztof Kłosiński

Komitet Nauk o Literaturze

9.  

Marek Mejor

Komitet Nauk Orientalistycznych

10.   

Krzysztof Mikulski

Polskie Towarzystwo Historyczne

11.   

Andrzej Nowak

Instytut Historii PAN

12.   

Wojciech Polak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

14.  

Aleksander Posern-Zieliński

Komitet Nauk Etnologicznych

13.   

Tomasz Schramm

Komitet Nauk Historycznych

14.  

Dariusz Skórczewski

Wydział Humanistyczny KUL

15.   

Mikołaj Sokołowski

Instytut Badań Literackich PAN

17.  

Aleksander Temkin

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

18.  

Eugeniusz Wilk

Komitet Nauk o Kulturze

19.  

Leszek Zasztowt

Komitet Historii Nauki i Techniki

20.

Katarzyna Wierzbicka

PDNHiS 

21.

Kubiatowski Zbigniew

PDNHiS 

22.

Katarzyna Gil

PDNHiS