Konkursu Historyczna Książka Roku im. Karola Modzelewskiego


Konkurs „Książka Historyczna Roku” został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu publikacji ważnych dla środowiska profesjonalnych badaczy historii i wyróżnienia ich wkładu w rozwój współczesnej polskiej refleksji nad przeszłością.

Nagroda „Książka Historyczna Roku” przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe z zakresu historii bez podziału na epoki i specjalności, która w opinii środowiska historycznego reprezentowanego przez Dyrektorów Instytutów Historii zasługuje na wyróżnienie z uwagi na jej walory naukowe. Do konkursu można zgłaszać książki (syntezy, monografie, edycje źródłowe), które ukazały się w Polsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody (liczy się data wydania). Ogłoszenie wyników – pierwszej, drugiej i trzeciej lokaty. Konkurs koordynuje Dyrekcja Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu - Dyrektorzy Instytutów oraz prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, po konsultacji w swoim środowisku, wytypowali po trzy książki i swoje propozycje wysyłali do Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego na adres mailowy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu REGULANIM

Do pierwszej edycji Konkursu zgłoszono 43 publikacje z 16. Instytutów Historii oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Głosy oddano z 12. Instytutów oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego na 19 publikacji. (Lista rankingowa zgłoszonych publikacji razem z uzyskanymi wynikami w załączeniu)