Członkowie honorowi


Prof. Ajnenkiel Andrzej (1931-2015), TMH (2006, Pułtusk)

Prof. Altman Henryk (1897-1974), TMH (1969, Lublin)

Dr Arłamowski Kazimierz (1900 -1982), O. Przemyśl (1979, Katowice)

Prof. Arnold Stanisław (1895-1973), TMH (1969, Lublin)

Dr Bandurka Mieczysław (1927 – 2003), O. Łódź (2000, Szczecin)

Prof. Barciak Antoni (1947 - ), O. Katowice (2022, Zielona Góra)

Prof. Bardach Juliusz (1914-2010), TMH (1994, Gdańsk)

Mgr Bartkiewicz Elżbieta (1933 – 2010), O. Zielona Góra (2003, Przemyśl)

Prof. Bartnicki Andrzej (1933 - 2004), TMH (2003, Przemyśl)

Prof. Bartoszewski Władysław (1922 - 2015), TMH (2006, Pułtusk)

Prof. Białecki Tadeusz (1933 - ), O.Szczecin (2018, Białystok)

Prof. Biedrawina Sukkertowa Emilia (1887 – 1970), O. Olsztyn (1963, Warszawa)

Prof. Biegański Stanisław (1889 - 1994), zagr. (1991, Warszawa)

Dr Bielińska Maria (1918 - 2020), TMH (2012, Gniezno)

Prof. Bieniarzówna Janina (1916 - 1997), O. Kraków (1991, Warszawa)

Dr Biernat Andrzej (1949 - ), TMH (2006, Pułtusk)

Prof. Biskup Marian (1922 - 2012), O. Toruń (2006, Pułtusk)

Prof. Bogucka Maria (1929 - 2020), TMH (2004, Kraków)

Prof. Brodowska – Kubicz Helena (1914-2003), O. Łódź (1985, Opole)

Prof. Bylina Stanisław (1936 - 2017), TMH (2015, Łódź)

Dr Ciechanowiecki Andrzej (1924 - 2015), zagr. (1994, Gdańsk)

Dr Ciołkosz Lidia (1902 – 2002) zagr. (1991, Warszawa)

Prof. Czapliński Władysław (1905 – 1981), WrTMH (1974, Toruń)

Dalecki Ryszard (1932-), O.Przemyśl (2015, Łódź)

Prof. Dąbrowski Jan (1890 – 1965), O. Kraków (1956, Warszawa)

Prof. Dobroński Adam (1943 - ), O. Białystok (2012, Gniezno)

Prof. Dobrowolski Henryk (1894 – 1987), O. Kraków (1974, Toruń)

Prof. Dobrzański Jan (1901 -1997), O. Lublin (1974, Toruń)

Prof. Drozdowski Marian Marek (1932 - ), TMH (2022, Zielona Góra)

Mgr Duda Tadeusz (1944 - ), O. Nowy Sącz (2006, Pułtusk)

Prof. Dutkiewicz Józef (1903 -1986), O. Łódź (1974, Toruń)

Prof. Dworzaczkowa Jolanta (1923-2017), O.Poznań (2015, Łódź)

Prof. Eckert Marian (1932 – 2015), O. Zielona Góra (2004, Kraków)

Prof. Eisenbach Artur (1906 – 1992), TMH (1963, Warszawa)

Prof. Faryś Janusz (1939 - ), O. Szczecin (2012, Gniezno)

Prof. Florkowska – Frančić Halina (1944 - ), O. Kraków (2012, Gniezno)

Prof. Frančić Mirosław (1926 -2004), O. Kraków (2004, Kraków)

Mgr Fuchsa Wanda (1928 – 2008), WrTMH (1997, Olsztyn)

Mgr Gajerski Stanisław (1932 - 2021 ), O. Przemyśl (2003, Przemyśl)

Prof. Galos Adam (1924 - 2013), WrTMH (1994, Gdańsk)

Prof. Gąsiorowska Natalia (1881 – 1964), TMH (1956, Warszawa)

Prof. Gąsiorowski Antoni (1932 - ), O. Poznań (2009, Olsztyn)

Giedroyc Jerzy (1906 – 2000), zagr. (1991, Warszawa)

Prof. Gierowski Józef (1922 -2006), O. Kraków (1994, Gdańsk)

Prof. Gieysztor Aleksander (1916 – 1999), TMH (1991, Warszawa)

Mgr Giza Jerzy (1957 - ), O. Nowy Sącz  (2022, Zielona Góra)

Prof. Górski Karol (1903 – 1988), O. Toruń (1974, Toruń)

Prof. Grodecki Roman (1889 – 1964), O. Kraków (1956, Warszawa)

Prof. Grygier Tadeusz (1916 – 2000), O. Olsztyn (1997, Olsztyn)

Prof. Hoszowski Stanisław (1904 – 1987), O. Kraków (1976, Łódź)

Prof. Inglot Stefan (1902 – 1994), WrTMH (1976, Łódź)

Prof. Iwańczak Wojciech (1948 - ), TMH (2022, Zielona Góra)

Prof. Izdebski Hubert (1947 - ), TMH (2012, Gniezno)

Prof. Jabłoński Henryk (1909 – 2003), TMH (1974, Toruń)

Prof. Jasiński Janusz (1928 - ), O. Olsztyn (2000, Szczecin)

Prof. Jasnowski Józef (1906 - 2006), zagr. (2006, Pułtusk)

Mgr Jaworski Józef (1957 - ), O.Kraków (2018, Białystok)

Prof. Jedlicki Jerzy (1930 - 2018), TMH (2015, Łódź)

Prof. Jędrzejewicz Wacław (1893 – 1993), zagr. (1991, Warszawa)

Prof. Juśko Edmund (1955 - ), O. Tarnów  (2022, Zielona Góra)

Dr Juzwenko Adolf (1939 - ), WrTMH (2004, Kraków)

Prof. Kaczmarczyk Kazimierz (1878 – 1964), O. Poznań (1953, Katowice)

Prof. Kalembka Sławomir (1932 – 2009), O. Toruń (2004, Kraków)

Prof. Karwasińska Jadwiga (1900 – 1986), TMH (1974, Toruń)

Prof. Kieniewicz Stefan (1907 -1992), TMH (1976, Łódź)

Prof. Kiryk Feliks (1933 - 2022), O. Kraków (2006, Pułtusk)

Dr Kisiel Helena (1925 - 2015), O. Radom (2000, Szczecin)

Prof. Kisielewicz Danuta (1948-), O. Opole (2018, Białystok)

Prof. Kłoczowski Jerzy (1924 - 2017), O. Lublin (2000, Szczecin)

Prof. Koczerska Maria (1944-), TMH (2018, Białystok)

Dr Konieczny Zdzisław (1930 - 2016) O. Przemyśl ( 2000, Szczecin)

Prof. Korta Wacław (1919 -1999), WrTMH (1997, Olsztyn)

Dr Koryn Andrzej (1948 - ), TMH  (2022, Zielona Góra)

Prof. Kotula Tadeusz (1923 – 2007), WrTMH (1994, Gdańsk)

Prof. Kozłowska-Budkowa Zofia (1893 – 1986), O. Kraków (1971, Kraków)

Mgr Kozłowska Zofia Teresa (1936 - ), TMH (2006, Pułtusk)

Prof. Kozłowski Kazimierz (1942 - ), O. Szczecin  (2022, Zielona Góra)

Prof. Krawczuk Aleksander (1922 - 2023), O. Kraków  (2022, Zielona Góra)

Mgr Krokos Tadeusz (1932 - 2020), O.Kalisz (2018, Białystok)

Dr Kruczek Maria (1951- ), O. Nowy Sącz (2009, Olsztyn)

Dr Kruczek Władysław (1951 - 2011), O. Nowy Sącz (2009, Olsztyn)

Dr Kubrak Zygmunt (1937 - ), O. Przemyśl (2006, Pułtusk)

Prof. Kuczyński Stefan K. (1938 – 2010), TMH (2009, Olsztyn)

Prof. Kula Witold (1916 – 1988), TMH (1985, Opole)

Prof. Kulak Teresa (1941 - ), WrTMH (2006, Pułtusk)

Prof. Kwaśny Zbigniew ( 1930 - ), WrTMH (2000, Szczecin)

Prof. Labuda Gerard (1916 – 2010), O. Poznań (1994, Gdańsk)

Prof. Lanckorońska Karolina (1898 – 2002), zagr. (1994, Gdańsk)

Prof. Le Goff Jacques (1924 – 2014), zagr. (2009, Olsztyn)

Prof. Lenczowski Franciszek (1895 – 1980), O. Kraków (1976, Łódź)

Prof. Leskiewiczowa Janina (1917 - 2012), TMH (1991, Warszawa)

Prof. Leśnodorski Bogusław (1914 – 1985), TMH (1979, Katowice)

Prof. Libiszowska Zofia (1918 – 2000), O. Łódź (1991, Warszawa)

Prof. Łowmiański Henryk (1898 – 1984), O. Poznań (1969, Lublin)

Prof. Małowist Marian (1909 – 1988), TMH (1985 , Opole)

Prof. Matwijowski Krystyn (1936 - 2017), WrTMH (2003, Przemyśl)

Dr Milewski Jan Jerzy (1950 - ), O. Białystok  (2022, Zielona Góra)

Prof. Motylewicz Jerzy (1941 -), O. Przemyśl  (2022, Zielona Góra)

Prof. Mrozewicz Leszek (1951 -), O.Poznań  (2022, Zielona Góra)

Prof. Niedojadło Andrzej (1953 - ), O. Tarnów (2018, Białystok)

Prof. Obłąk Jan (1913 – 1988), O. Olsztyn (1985, Opole)

Mgr Ogrodziński Władysław (1918 - 2012), O. Olsztyn (1997, Olsztyn)

Prof. Orzechowski Kazimierz (1923 – 2009), WrTMH (1997, Olsztyn)

Prof. Pajewski Janusz (1907 – 2003), O. Poznań (2003, Przemyśl)

Mgr Pampuch Irena (1931 -   ?  ), O. Katowice (2004, Kraków)

Prof. Pańko Grażyna (1948 - ), WrTMH (2018, Białystok)

Dr Persowski Franciszek ( 1895 – 1980), O. Przemyśl (1979, Katowice)

Prof. Pieradzka Krystyna (1908 – 1986), O. Kraków (1979, Katowice)

Prof. Polonsky Antony (1940 - ), zagr. (2012, Gniezno)

Prof. Popiołek Franciszek (1903 – 1986), O. Katowice (1956, Warszawa)

Prof. Przyboś Adam (1906 – 1990), O. Kraków (1979, Katowice)

Prof. Puś Wiesław (1941 - ), O. Łódź (2006, Pułtusk)

Prof. Rachuba Andrzej ( 1951 - ), TMH  (2022, Zielona Góra)

Prof. Rosin Ryszard (1919 – 2002), O. Łódź (1991,Warszawa)

Mgr Rutkowski Henryk (1929 - ), TMH (2000, Szczecin)

Prof. Rybicki Hieronim (1926 – 2021), O. Słupsk (2009, Olsztyn)

Prof. Salamon Maciej (1946-), O.Kraków (2018, Białystok)

Prof. Samsonowicz Henryk (1930 - 2021), TMH (2000, Szczecin)

Prof. Serczyk Władysław (1935 - 2014), O. Rzeszów (2009, Olsztyn)

Prof. Serejski Henryk (1897 – 1975), O. Łódź (1971, Kraków)

Prof. Snyder Timothy (1969 -), zagr. (2022, Zielona Góra)

Dr Sołtan Andrzej (1941-), TMH (2018, Białystok)

Prof. Staszewski Jacek (1933 - 2013), O. Toruń (2000, Szczecin)

Prof. Strzelczyk Jerzy (1941 - ), O. Poznań (2018, Białystok)

Prof. Suchoński Adam (1933 - ), O. Opole (2006, Pułtusk)

Prof. Szczegóła Hieronim (1933 - ), O. Zielona Góra (2004, Kraków)

Prof. Szczygieł Ryszard (1944- ), O.Lublin (2015, Łódź)

Prof. Szorc Alojzy (1935 – 2010), O. Olsztyn (2004, Kraków)

Prof. Szultka Zygmunt (1944 - ), O.Słupsk (2015, Łódź)

Mgr Szwankowska Hanna (1919 - 2012), TMH (1997, Olsztyn)

Prof. Szymczak Alicja ( 1947 - ), O. Łodź (2018, Białystok)

Prof. Szymczak Jan ( 1946 - ), O. Łódź (2018, Białystok)

Dr Szymiczek Franciszek (1911 – 1983), O. Katowice (1979, Katowice)

Prof. Śladkowski Wiesław (1935 - ), O. Lublin (2006, Pułtusk)

Prof. Śmiałowski Józef (1926 – 2003), O. Łódź (2000, Szczecin)

Prof. Tazbir Janusz (1927 - 2016), TMH (2004, Kraków)

Prof. Tollet Daniel (1945 - ), zagr. (2015, Łódź)

Prof. Tomczak Andrzej (1922 - 2017), O. Toruń (2006, Pułtusk)

Mgr Tomczak Jan (1941 - ), O.Łódź (2015, Łódź)

Prof. Tomkiewicz Władysław (1899 – 1982), TMH (1974, Toruń)

Prof. Trawkowski Stanisław (1920 - 2008), TMH (2006, Pułtusk)

Prof. Trzeciakowski Lech (1931 - 2017 ), O. Poznań (2012, Gniezno)

Prof. Turek Kwiatkowska Lucyna (1925 - 2017 ), O. Szczecin (2000, Szczecin)

Prof. Tymieniecki Kazimierz (1887 – 1968), O. Poznań (1956, Warszawa)

Prof. Vetulani Adam (1901 – 1976), O. Kraków (1971, Kraków)

Prof. Wachowiak Bogdan (1929 - ), O. Poznań (2006,Pułtusk)

Prof. Wachowska Barbara (1929 – 2005), O. Łódź (2000, Szczecin)

Dr Wakar Andrzej (1920 – 1995), O. Olsztyn (1988, Toruń)

Prof. Wandycz Piotr (1923 - 2017), zagr. (1991, Warszawa)

Prof. Wapiński Roman (1931 - 2008), O. Gdańsk (2003, Przemyśl)

Prof. Wereszycki Henryk (1898 – 1990), O. Kraków (1971, Kraków)

Prof. Wisłocki Jerzy (1928 – 2008), O. Poznań (1997, Olsztyn)

Dr Wiśniewska Maria (1929 - 2024), TMH (2009, Olsztyn)

Dr Włodek Leszek (1930 - 2022), O. Przemyśl (2009, Olsztyn)

Prof. Wojciechowski Mieczysław (1934 -), O. Toruń (2006, Pułtusk)

Prof. Wolff Adam (1899 – 1984), TMH (1971, Kraków)

Prof. Wolski Józef (1910 – 2009), O. Kraków (1979, Katowice)

Prof. Wójcik Zbigniew (1922 - 2014), TMH (2006, Pułtusk)

Prof. Wrzesiński Wojciech (1934 - 2013), WrTMH (2004, Kraków)

Prof. Wyczański Andrzej (1924 – 2008), TMH (1997, Olsztyn)

Prof. Wyrobisz Andrzej (1932 - 2018), TMH (2004, Kraków)

Prof. Wyrozumski Jerzy (1930 - 2018), O. Kraków (2006, Pułtusk)

Prof. Zajączkowski Stanisław (1890 – 1977), O. Łódź (1969, Lublin)

Prof. Zajączkowski Stanisław Marian (1931- 2014), O. Łódź (2004, Kraków)

Prof. Ziółek Jan (1931 - 2009), O. Lublin (2006, Pułtusk)

Prof. Żenczykowski Tadeusz (1907 – 1997), zagr. (1991, Warszawa)

Prof. Żytkowicz Leonid (1910 – 1991), O. Toruń (1985, Opole)

Prof. Żywczyński Mieczysław (1901 - 1978), O.Lublin (1974, Toruń )

 

stan na dzień: 30 września 2022 r.