Zarząd Główny


Prezes

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Toruń)

Wiceprezesi

prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Kraków)

dr hab. Andrzej Korytko (Olsztyn)

mgr Zofia Teresa Kozłowska (Warszawa)

prof. dr hab. Cezary Kuklo (Białystok)

Sekretarz generalny

prof. UMCS dr hab. Marek Sioma (Lublin)

Zastępca sekretarza generalnego

dr Wojciech Walczak (Białystok)

Skarbnik

prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Warszawa)

Zastępca skarbnika

prof. AP dr hab. Marian Drozdowski (Słupsk-Poznań)

Członkowie Prezydium

prof. dr hab. Jarosław Kita (Łódź)

prof. UWr. dr hab. Filip Wolański (Wrocław)

Członkowie Zarządu

prof. UP. dr hab. Agnieszka Chłosta Sikorska (Kraków)

prof. UŁ. dr hab. Jolanta Daszyńska (Łódź)

dr hab. Iwona Janicka (Gdańsk)

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Toruń)

prof. dr hab. Robert Litwiński (Lublin)

prof. US. dr hab. Małgorzata Machałek (Szczecin)

prof. dr hab. Adam Makowski (Szczecin)

prof. dr hab. Zdzisław Noga (Kraków)

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Opole)

prof. dr hab. Tomasz Schramm (Poznań)

prof. dr hab. Piotr Węcowski (Warszawa)

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Kraków)

prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (Poznań)

 

Eksperci

Henryk Rutkowski - doradca ds. statutowych

 

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

dr hab. Andrzej Korytko (Olsztyn) - organizator Olimpiady Historycznej dla Liceum

prof. US dr hab. Małgorzata Machałek – organizator Olimpiady Historycznej Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Karol Łopatecki

członkowie

Katarzyna Balbuza, Beata Konopska, Izabela Koziej, Mariusz Patelski , Tomasz Pietras, Tadeusz Srogosz