Komisja ds. czasopism


 

Podczas XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie (18-20 IX 2019), w ramach panelu dyskusyjnego „Forum Czasopism Historycznych”, przedstawiciele redakcji i wydawnictw mówili o konieczności podjęcia działań na rzecz zmiany polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej oceny naukowych czasopism historycznych.

 

Na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego z dnia 20 listopada 2019 roku została powołana przy PTH Komisja do spraw Czasopism Historycznych, która działa w następującym składzie:

 1. dr hab. Daniel Boćkowski („Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” - IH PAN),
 2. mgr Katarzyna Chmielewska (Wydawnictwo IH PAN) - sekretarz komisji,
 3. dr hab. Małgorzata Karpińska („Przegląd Historyczny” - IH UW),
 4. dr hab. Szczepan Kozak („Galicja. Studia i Materiały” - IH UR),
 5. dr hab. Piotr Madajczyk („Rocznik Polsko-Niemiecki” - ISP PAN),
 6. dr hab. Zbigniew Romek („Klio Polska” - IH PAN) - przewodniczący komisji,
 7. dr hab. Jerzy Sperka („Średniowiecze Polskie i Powszechne” - IH UŚ),
 8. dr hab. Piotr Węcowski („Studia Źródłoznawcze” - IH UW),
 9. mgr Krzysztof Widziński („Przegląd Historyczno-Wojskowy”),
 10. dr hab. Jolanta Załęczny („Niepodległość i Pamięć” - Muzeum Niepodległości).

Komisja ds. Czasopism Historycznych - w oparciu o współpracę ze środowiskiem polskich badaczy przeszłości oraz redakcjami naukowych czasopism podejmujących problematykę historyczną i wydawcami, korzystając ze wsparcia Zarządu Głównego PTH - zamierza zabiegać w Ministerstwie Edukacji i Nauki przede wszystkim o:

 • korektę punktacji czasopism naukowych podejmujących zagadnienia historyczne,
 • stworzenie przejrzystych zasad i trybu oceny czasopism (przy okazji planowanej w najbliższym czasie ewaluacji),
 • rozważenie (w dalszej perspektywie) całkowitego wycofania się z punktowej oceny artykułów i wszelkich publikacji naukowych (propozycja zgłoszona na zjeździe w Lublinie).

 

Kontakt e-mail: czasopisma_pth@ihpan.edu.pl