Komisja dydaktyczna


               Istotną częścią statutowej działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego  jest  dbałość o szeroko rozumianą edukację historyczną. Działania te odbywają się dwutorowo – poprzez Zarząd Główny i Komisje Dydaktyczną.  

               W 1926 roku została  powołana, Komisja Dydaktyczna  przy Zarządzie Głównym PTH.  W 1932 roku został przyjęty regulamin Komisji,  który przewidywał prace nad dydaktyką, koordynację inicjatyw nauczycielskich, łączność między nauczaniem historii w szkołach powszechnych i średnich a nauką historyczną oraz kontakty zagraniczne, podobnie do szkolnictwa wyższego.  W  1933 roku powołano komisję dydaktyki uniwersyteckiej.  W niektórych oddziałach PTH rozpoczęły działalność sekcje dydaktyczne.
                W ciągu 90 lat istnienia kolejnymi przewodniczącymi byli: Jan Dąbrowski, Józef Dutkiewicz, Tadeusz Słowikowski, Jerzy Maternicki, Jerzy Serczyk, Marian M. Drozdowski, Jerzy Skowronek, Alojzy Zielecki, a obecnie Grażyna Pańko.
Obecnie Komisja Dydaktyczna opiniuje programy i podręczniki szkolne oraz  zasady kształcenia nauczycieli i ich realizacje. Pełni również funkcję forum wymiany myśli i doświadczeń dydaktycznych, pomiędzy teoretykami a praktykami.
               Od początku istnienia Komisji jej członkowie i zapraszani goście reprezentują wszystkie poziomy nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, szkoły zawodowe, szkoły państwowe i społeczne), dydaktykę historii w uniwersytetach i innych szkołach wyższych oraz ośrodkach doradztwa dydaktycznego.    
               Członkowie i goście Komisji reprezentują obecnie cały obszar terytorialny działania Towarzystwa, zarówno ośrodki uniwersyteckie jak i małe miasta i wsie.  Szczególną aktywnością oznaczają się ośrodki dydaktyki historii w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Toruniu.
               Wszyscy członkowie Komisji pracują społecznie. Komisja ma strukturę otwartą.
Kolejne reformy szkolne aktywizują działania Komisji w stałym kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przygotowywane opinie powstają w wyniku pracy zespołowej. Zarząd Główny i komisja dydaktyczna dbają o to by wyrażały one troskę społeczną o kształt edukacji historycznej. W roku szkolnym 2016/2017 komisja opiniowała podstawę programową  szkoły podstawowej, szkoły branżowej i liceum.

Komisja Dydaktyczna. Sprawozdanie za lata 2018-2022

Historia i Teraźniejszość - opinia PTH

Uwagi do Podstawy programowej z dnia 18 lipca 2017

Uzupełnienie uwag do projektu podstawy programowej - Historia  7 czerwca 2017

Uwagi do projektu Podstawy programowej – HISTORIA dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres podstawowy i zakres rozszerzony) 26 maja 2017

Uwagi do projektu szkoła branżowa 26 maja 2017

Uwago do projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 grudnia 2016

Uwagi ustalone i podjęte na Komisji Dydaktycznej 22 października 2016

 

18 listopada (sobota) 2023 r. o godzinie 11.00 w Instytucie Historii PAN (Rynek Starego Miasta 29/31) w sali Lelewelowskiej zapraszamy na posiedzenie Komisji.

W programie sprawy bieżące oraz dyskusja nad nowym przedmiotem Historia i Teraźniejszość.