Zarząd Główny


Prezes

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Toruń)

Wiceprezesi

prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Kraków)

dr hab. Andrzej Korytko (Olsztyn)

mgr Zofia Teresa Kozłowska (Warszawa)

prof. dr hab. Cezary Kuklo (Białystok)

Sekretarz generalny

prof. UMCS dr hab. Marek Sioma (Lublin)

Zastępca sekretarza generalnego

prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (Poznań)

Skarbnik

dr Andrzej Koryn (Warszawa)

Zastępca skarbnika

prof. AP dr hab. Marian Drozdowski (Słupsk-Poznań)

Członkowie Prezydium

prof. dr hab. Jarosław Kita (Łódź)

prof. dr hab. Anna Pobóg Lenartowicz (Opole)

Członkowie Zarządu

prof. UŁ dr hab. Jolanta Daszyńska (Łódź)

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Toruń)

prof. dr hab. Robert Litwiński (Lublin)

prof. US dr hab. Małgorzata Machałek (Szczecin)

prof. dr hab. Adam Makowski (Szczecin)

prof. dr hab. Zdzisław Noga (Kraków)

prof. dr hab. Grażyna Pańko (Wrocław)

prof. dr hab. Jan Pomorski (Lublin)

prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Warszawa)

prof. dr hab. Stanisław Roszak (Toruń)

prof. dr hab. Tomasz Schramm (Poznań)

prof. IH PAN dr hab. Bogumił Szady (Lublin)

dr Wojciech Walczak (Białystok)

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Kraków)

 

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

dr hab. Andrzej Korytko (Olsztyn) - organizator Olimpiady Historycznej dla Liceum

prof. US dr hab. Małgorzata Machałek – organizator Olimpiady Historycznej Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

 

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - prof. dr hab. Marek Wilczyński

członkowie

Elżbieta Bagińska, Katarzyna Balbuza, Izabela Koziej, Tomasz Pietras, Tadeusz Srogosz, Małgorzata Świder