Zarząd Główny


Prezes

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Toruń)

Wiceprezesi

prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Kraków) – ds. kontaktów zagranicznych

mgr Zofia T. Kozłowska (Warszawa) – ds. edukacji historycznej

prof. dr hab. Cezary Kuklo (Białystok)

prof. dr hab. Jan Szymczak (Łódź)

Sekretarz generalny

prof. dr hab. Robert Litwiński (Lublin)

Zastępca sekretarza generalnego

dr hab. Andrzej Korytko (Olsztyn)

Skarbnik

dr Andrzej Koryn (Warszawa)

Zastępca skarbnika

prof. AP dr hab. Marian Drozdowski (Słupsk-Poznań)

Członkowie Prezydium

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Opole)

mgr Henryk Rutkowski (Warszawa)

prof. dr hab. Schramm Tomasz (Poznań)

prof. dr hab. Stanisław Roszak(Toruń)

Członkowie Zarządu

prof. dr hab. Antoni Barciak (Katowice)

prof. UŁ, dr hab. Daszyńska Jolanta (Łódź)

prof. dr hab. Dariusz Dolański (Zielona Góra)

mgr Tadeusz Krokos (Kalisz)

prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz(Lublin)

prof. dr hab. Adam Makowski (Szczecin)

prof. dr hab. Zdzisław Noga (Kraków)

prof. dr hab. Grażyna Pańko (Wrocław)

prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Warszawa)

prof. dr hab. Zamorski Krzysztof (Kraków)

prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski (Poznań)

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

prof. dr hab. Stanisław Roszak (Toruń)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - prof. AP dr hab. Marek Wilczyński

zastępca przewodniczącego – mgr Jan Berger

oraz członkowie

Izabela Koziej, Tomasz Pietras, Tadeusz Srogosz, Małgorzata Świder