PTH na Ukrainie


 

 

Wokół Chocimia – promocja historii Polski na Ukrainie

Polskie Towarzystwo Historyczne przygotowało projekt, którego celem jest pogłębianie wiedzy o wspólnej historii Polski i Ukrainy w środowiskach szkolnych i naukowych na Ukrainie.

Projekt zakłada trzy działania:

- polsko-ukraińską konferencję naukową Wokół Chocimia – historia i tradycja

- dwujęzyczną monografię popularną Chocim – 400 lat wspólnej historii 

- organizację konkursów historycznych.

Konkursy historyczne są organizowane we współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie w oparciu o członków ukraińskiego Koła Towarzystwa Miłośników Historii - Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Zadanie publiczne finansowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.


Konkurs Bitwa pod Chocimiem 1621 – konkurs dla uczniów klas 8-11

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 8-11 (14-17 lat) polega na przygotowaniu pracy w jednej z form:

- pracy plastycznej
- eseju/prezentacji,
- filmu/animacji, 

Konkursowi będą towarzyszyły wykład i webinarium dla nauczycieli organizujących konkurs w swojej szkole. Tematem wykładu będzie Bitwa pod Chocimiem 1621. Webinarium będzie dotyczyło wykorzystania malarstwa, jako źródła historycznego w nauce.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział w konkursie, a nauczyciele za udział w wykładach oraz webinariach. 

Termin ogłoszenia i realizacji konkursu: wrzesień – listopad 2021.

Regulamin konkursu.

 

 

Конкурс СОЮЗ ПІЛСУДСЬКОГО-ПЕТЛЮРИ

 

Конкурс Союз Пілсудського-Петлюри – це конкурс, розрахований на учнів 10–11 класу, (16–17 рр.). Учні, які виявляють бажання взяти участь у конкурсі, звертаються до вчителя, відповідального за конкурс в своїй школі.

Вчитель подає заявку на участь своїх учнів до координатора конкурсу у термін, визначений умовами конкурсу.

Конкурс полягатиме у приготуванні роботи в одній з форм: есе, проза,  поезія, фільм/анімація. Конкурс супроводжуватиметься лекцією та вебінарами для вчителів. Тема лекції «Союз Пілсудського-Петлюри». Вебінар буде присвячений  польсько-більшовицькій війні 1919-1921рр. та польсько-українським перемовинам 1919-1920 рр.

Переможці конкурсу отримають матеріальні нагороди. Всі учасники  конкурсу отримають диплом за участь в конкурсі, а вчителі за участь у лекціях і вебінарах.

Координатором конкурсу є Романівський відділ культури, молоді та спорту.

Термін оголошення  і проведення конкурсу: вересень – листопад 2021 р.

Умови конкурсу будуть доступні на сторінці http://pth.net.pl/.


 

 

Konkurs Sojusz Piłsudski – Petlura

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 10-11 klasa (16-17 lat), polega na przygotowaniu pracy w jednej z form: 

- eseju,

- prozy/poezji,

- filmu/animacji

Konkursowi będą towarzyszyły wykład i webinaria dla nauczycieli. Tematem wykładu będzie Sojusz Piłsudski – Petlura. Webinarium będzie dotyczyło wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921) i negocjacji polsko-ukraińskich (1919-1920).

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział w konkursie, a nauczyciele za udział w wykładach oraz webinariach.  

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Warszawie, zarejestrowane pod adresem: Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, nazywane dalej PTH. Partnerem konkursu jest Instytut Polski w Kijowie. Konkurs jest realizowany w ramach projektu Wokół Chocimia – promocja historii Polski na Ukrainie - zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w kon-kursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

Regulamin konkursu.

 

Конкурс СОЮЗ ПІЛСУДСЬКОГО-ПЕТЛЮРИ

 

Конкурс Союз Пілсудського-Петлюри – це конкурс, розрахований на учнів 10–11 класу, (16–17 рр.). Учні, які виявляють бажання взяти участь у конкурсі, звертаються до вчителя, відповідального за конкурс в своїй школі.

Вчитель подає заявку на участь своїх учнів до координатора конкурсу у термін, визначений умовами конкурсу.

Конкурс полягатиме у приготуванні роботи в одній з форм: есе, проза,  поезія, фільм/анімація. Конкурс супроводжуватиметься лекцією та вебінарами для вчителів. Тема лекції «Союз Пілсудського-Петлюри». Вебінар буде присвячений  польсько-більшовицькій війні 1919-1921рр. та польсько-українським перемовинам 1919-1920 рр.

Переможці конкурсу отримають матеріальні нагороди. Всі учасники  конкурсу отримають диплом за участь в конкурсі, а вчителі за участь у лекціях і вебінарах.

Координатором конкурсу є Романівський відділ культури, молоді та спорту.

Термін оголошення  і проведення конкурсу: вересень – листопад 2021 р.

Умови конкурсу будуть доступні на сторінці http://pth.net.pl/.

 

 

 


Ogłoszenie wyników konkursu pt. „Konstytucja 3 maja”

 

Informujemy, że w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji dotyczący Konstytucji 3 maja wyróżniono następujące prace:

П. О. Аврамчук (Паволоцький ліцей Житомирської облaсті) – Втілення ідей Просвітництва в Конституції 3 травня 1791 року. Wcielenie idei Oświecenia w Konstytucji 3 maja 1791 roku.

Т. М. Ксьондзик (Загальноосвітня школа ЗОШ №5 м. Житомира) – Річ Посполита у XVIII ст. Конституція 3 травня. Rzeczpospolita w XVIII w. Konstytucja 3 maja.

Л. В. Мазур (Черняхівська гімназія Житомирської облaсті) – Конституція 3 травня. Конституція багатьох народів. Konstytucja 3 maja. Konstytucja wielu narodów.

 

Wyróżnionym nauczycielom serdecznie gratulujemy!

 

 


 

Opis konkursów historycznych

Konkursy historyczne z różnych zakresów tematycznych (Konstytucja 3 maja, Bitwa pod Chocimiem, Sojusz Piłsudski – Petlura); o różnorodnych formach realizacji (scenariusze lekcji, praca plastyczna, esej, prezentacja, film/animacja, prace filmowe; praca pisemna: esej, proza, poezja); dla różnych grup wiekowych uczestników i o zróżnicowanym poziomie wiedzy historycznej (nauczyciele, uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych); Konkursom będą towarzyszyły wykłady i webinaria dla nauczycieli. W ramach wykładów poza zakresem wiedzy z faktografii historii Polski, poszczególne tematy będą poszerzane o elementy kultury i sztuki, w szczególności malarstwo historyczne oraz film – obrazujące poszczególne wydarzenia historyczne, poezję i prozę.

 Szaczegółowe informacje: Opis konkursów

 


 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІСТОРИЧНИЙ КОНКУРС

Конституція 3 травня. Конституція багатьох народів.

  1. Організатором конкурсу виступає Польське історичне товариство, зареєстроване у Варшаві за адресою: Ринок Старого Міста 29/31,00-272 Варшава, далі – ПІТ. Партнером конкурсу виступає Польський Інститут у Києві. Координатор конкурсу – школа № 36 імені Я. Домбровського у м. Житомирі.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІСТОРИЧНИЙ КОНКУРС


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH HISTORYCZNYCH DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NA UKRAINIE

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Historyczne we współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie. Zadanie publiczne finansowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.  

Konkursy historyczne obejmują trzy zakresy tematyczne:

  • Konstytucja 3 maja;
  • Bitwa pod Chocimiem 1621;
  • Sojusz Piłsudski – Petlura;

Konkursy są skierowane do różnych grup wiekowych uczestników i o zróżnicowanym poziomie wiedzy historycznej (nauczyciele, uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych).

Konkursy przewidują różnorodne formy realizacji (scenariusz lekcji, praca plastyczna, esej, prezentacja, film/animacja, prace filmowe; praca pisemna: esej, proza, poezja).

Konkursom będą towarzyszyły wykłady i webinaria dla nauczycieli.

W ramach wykładów poza zakresem wiedzy z faktografii historii Polski, poszczególne tematy będą poszerzane o elementy kultury i sztuki, w szczególności malarstwo historyczne oraz film – obrazujące poszczególne wydarzenia historyczne, poezję i prozę.

 Szegółowe informacje: Zaproszenie do udziału w konkursach historycznych dla uczniów i nauczycieli na Ukrainie

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В ІСТОРИЧНИХ  КОНКУРСАХ

Історичні конкурси охоплюють три теми:

  • Конституція 3 травня;
  • Битва під Хотином 1621 р.;
  • Союз Пілсудського-Петлюри.

Конкурси розраховані на різні вікові групи учасників та різний рівень історичних знань (вчителі, учні з двох вікових категорій).

Конкурси представляють різні форми реалізації (конспект уроку, витвори прикладного мистецтва, есе, презентації, фільми та анімації; письмові роботи: есе, проза, поезія).

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В ІСТОРИЧНИХ КОНКУРСАХ