Komisja etyki


Komisja ds. kodeksu etyki historyka

Decyzją prezydium ZG PTH powołana została komisja ds. kodeksu etyki historyka. W jej skład weszli:

Prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk- Wrońska (IH PAN)

Prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN, UKSW)

Prof. dr hab. Mariusz Mazur (UMCS)

Prof. dr hab. Andrzej Nowak (UJ, IHPAN)

Henryk Rutkowski (IH PAN, ZG PTH) 

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ)

Prof. dr hab. Dariusz Stola (INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH  PAN, UW)

Prof. dr hab. Rafał Wnuk (KUL)

Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (UJ) (przewodniczący)

Celem komisji jest stworzenie projektu kodeksu etyki historyka. Prace nad projektem trwają.  Zgodnie z  przyjętym harmonogramem prac komisji projekt zostanie przedstawiony Zarządowi Głownemu na jego posiedzeniu jesiennym 2020 r.  Następnie poddany będzie ogólnej dyskusji wśród członków PTH. Komisja zbierze głosy kierowane do niej za pośrednictwem regionalnych kół i nada mu ostateczny kształt tak, aby po akceptacji przez ZG można go było przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa PTH we wrześni 2021.