Komisja Geografii Historycznej PTH


 • Aktualności

  Komisji Geografii Historycznej

  Polskiego Towarzystwa Historycznego

  zaprasza na seminarium

  pt. "Metodyczne problemy opracowania Atlasów historycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony",

  które odbędzie się w czwartek 28 lutego 2019 r. o godz. 11.00

  w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa) w sali im. Joachima Lelewela.

  Spotkanie jest współorganizowane przez IH PAN.

   

 • Aktualności

  Komisja Geografii Historycznej Polskiego

  Towarzystwa Historycznego

   zaprasza 

   6 grudnia 2018 r. o godz. 12.30 na Seminarium  Komisji Geografii Historycznej

   mgr Henryk Rutkowski Uwagi o metodzie retrogresji w geografii historycznej Polski

   prof. Elżbieta Kowalczyk-Heyman O meandrach identyfikacji średniowiecznych nazw wodnych na północno-wschodnim i wschodnim Mazowszu

   Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31 Sala im. Joachima Lelewela


 • Komisja Geografii Historycznej

  Polskiego Towarzystwa Historycznego

   zaprasza

   14 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 na panel dyskusyjny

   "Stan i perspektywy badań geograficzno-historycznych w Polsce"

   Dyskusja odbędzie się w Instytucie Historii  im. T. Manteuffla PAN Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31 Sala im. Joachima Lelewela

 • Aktualności

  Komisja Geografii Historycznej

  Polskiego Towarzystwa Historycznego

   i

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla

  Polskiej Akademii Nauk

  mają zaszczyt zaprosić na konferencję

   HISTORIA ŚRODOWISKOWA TEORIA I PRAKTYKA 

   23 listopada 2017 r. godz. 13:00 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31) Sala im. Joachima Lelewela  Konferencja KGH i PTH program 

 • Regulamin Komisji
 • Lista członków
 • Sprawozdania:
    - Posiedzenie 18 maja 2016
    - Sprawozdanie z działalności Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego za lata 2012 - 2015
    - Posiedzenie 18 października 2016