Aktualności
Aktualności

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


2014-04-29

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


ma zaszczyt zaprosić na odczyt, który wygłoszą Państwo

Wojciech Brzezowski i Marzanna Jagiełło

nt.

Ogrody na Śląsku (od średniowiecza do baroku)

który odbędzie się we wtorek, 29 IV, o godz. 1800,

w Audytorium Instytutu Historycznego UWr, ul. Szewska 49, 1 piętro.

Jest to kolejny odczyt z cyklu „O historii Wrocławia i Śląska inaczej”.

Harmonogram planowanych odczytów por. http://www.wtmh.pl i www.facebook.com/atohistoria

 

Przed i po odczycie będzie można nabyć, w promocyjnej cenie:

1. Pierwszy tom pięknej, kolorowej, starannie wydanej serii Odczytów WTMH, pt. O historii Wrocławia i Śląska inaczej,          t. 1. Można go obejrzeć: www.wtmh.pl/wydawnictwa.html

2. Właśnie wydany tom Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, Wrocław 2013, ss. 847


Powrót