Aktualności
Aktualności

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu oraz Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego serdecznie z


2014-04-15

 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu oraz Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego serdecznie zapraszają na otwarte  spotkanie naukowe w ramach cyklu

pn. „Wieczorne Spotkania w Bursie Gimnazjalnej z historią, kulturą i tradycją w tle”

połączone z wykładem dra Łukasza Lewkowicza pt. „Stosunki polsko-słowackie 1993-2013. Próba bilansu”, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia (piątek)  2014 r. o godz. 18.00 w budynku Bursy Gimnazjalnej, ul. Nadwodnia 5 w Nowym Targu.

W trakcie spotkanie odbędzie się prezentacja książki 

pt. „Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim”

 

Celem wykładu jest wielopłaszczyznowa analiza współczesnych stosunków polsko-słowackich po zakończeniu zimnej wojny z uwzględnieniem ich historycznych uwarunkowań i procesów integracji europejskiej. Realizacja tego celu stymulowana jest potrzebą ciągłej obserwacji i interpretacji relacji obu państw, obciążonych określonym bagażem historycznym. Zainicjowanie badań na ten temat wydaje się konieczne ze względu na wspólnotę interesów  w kontekście współpracy Polski i Słowacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. Przedmiotem wykładu będą w szczególności:

(a) historyczne uwarunkowania stosunków polsko-słowackich;

(b) współczesne stosunki polsko-słowackie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej;

(c) czynniki integrujące i dezintegrujące współpracę Polski i Słowacji;

(d) wpływ integracji europejskiej na współczesną treść stosunków polsko-słowackich;

(e) transformacja funkcji granicy polsko-słowackiej;

(f) możliwe i pożądane kierunki rozwoju polsko-słowackich stosunków.

 

Dr Łukasz Lewkowicz – politolog, pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w czerwcu 2011 r. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianego regionalizmu i współpracy międzynarodowej subpaństwowych jednostek terytorialnych w Europie, funkcjonowania i transformacji granic państwowych, współczesnych stosunków polsko-słowackich, historii najnowszej Polski i Europy Środkowej, geopolityki i komunikowania politycznego. Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach. Odbył praktykę zawodową w Ambasadzie RP w Bratysławie. Jest autorem ponad 30 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych w Polsce i za granicą.

 

 

 

15_04_2014_13_01_51.jpg


Powrót