Aktualności
Aktualności

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego serdecznie zapras


2014-03-24

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego

serdecznie zapraszają na

 

WIECZORNE SPOTKANIE W BURSIE GIMNAZJALNEJ

Z HISTORIĄ, TRADYCJĄ I KULTURĄ W TLE

 

oraz

połączony z prezentacją multimedialną wykład

 

Dra Pawła Jacka Michniaka

 

DYPLOMACJA POLSKA WOBEC KWESTII SŁOWACKIEJ

W CZECHOSŁOWACJI W LATACH 1945-1948

 

który odbędzie się w dniu 28 marca  (piątek)  2014 r.

o godz. 18.00 w budynku Bursy Gimnazjalnej, ul. Nadwodnia 5  w Nowym Targu

 

 

W trakcie wykładu odbędzie także prezentacja książki

pt. „Kwestia słowacka w Czechosłowacji w latach 19145-1948”

Serdecznie zapraszamy !

 * * *

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w Bursie Gimnazjalnej w ramach otwartych wykładów naukowych. Z wykładem wystąpi dr Paweł Jacka Michniaka, który przybliży uczestnikom zagadnienia związanie z działaniami polskiej dyplomacji wobec kwestii słowackiej w Czechosłowacji w latach 1945-48.

W związku ze wspólną granicą polsko-czechosłowacką, problematyka słowacka znalazła się jakoby z Urzędu, w gestii zainteresowania powojennej polskiej dyplomacji. Dzięki poparciu Niemiec Słowacja w roku 1939 ogłosiła niepodległość. Wraz z końcem II wojny światowej Słowacy zostali zmuszeni do ponownego ułożenia sobie stosunków Czechami w ramach wspólnego państwa. Okres 1945-1948 obfitował w liczne spory pomiędzy Czechami a Słowakami. Ci pierwsi jako dominujący partner dążyli do majoryzacji Słowacji, natomiast słabsi ekonomicznie i liczebnie Słowacji zaciekle bronili swojej „autonomii” uzyskanej w wyniku powstania słowackiego. Polska próbowała wyzyskać konflikt dla własnych celów proponując między innym wymianę Górnego Spiszu i Górnej Orawy za część Zaolzia. Polscy komuniści byli też zainteresowani postępami w komunizowaniu Czechosłowacji, a także rozliczeniem Słowacji z okresu kolaboracji z Niemcami.

Dr Paweł J. Michniak urodzony w Zakopanem, naukowo związany z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.  Specjalizuje się w historii XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Europy Środkowowschodniej Opublikował szereg artykułów w czasopismach naukowych m.in. w: „Dziejach Najnowszych” czy „Časie”. Jest również autorem  książki pt. „Kwestia słowacka w Czechosłowacji w latach 19145-1948”, będąca rozwinięciem jego pracy doktorskiej. Jest także regionalistą dokumentującym tradycje górali podhalańskich.

 

 

24_03_2014_13_36_07.jpg


Powrót