Aktualności
Aktualności

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


2014-03-04

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


ma zaszczyt zaprosić na odczyt, który wygłosi Pan

Rościsław Żerelik

nt.

Tajemnice wrocławskich herbów

który odbędzie się we wtorek, 4 III, o godz. 1800,

w Audytorium Instytutu Historycznego UWr, ul. Szewska 49, 1 piętro.

Jest to kolejny odczyt z cyklu „O historii Wrocławia i Śląska inaczej”.

Harmonogram planowanych odczytów por. http://www.wtmh.pl i www.facebook.com/atohistoria

 

Przed i po odczycie będzie można nabyć, w promocyjnej cenie 25 zł, pierwszy tom pięknej, kolorowej, starannie wydanej serii Odczytów WTMH, pt. O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1.

Można go obejrzeć: www.wtmh.pl/wydawnictwa.html

 

 


Powrót