Aktualności
Aktualności

Zmarł mgr Marian Piwowar


2014-02-03

Z głębokim smutkiem Zarząd Oddziału PTH w Nowym Sączu informuje

że w dniu 29 stycznia 2014 roku w wieku 90 lat

zmarł nestor Sądeckiego Oddziału PTH mgr Marian Piwowar

Należał do naszego Oddziału od 1956 roku

w 2006 roku został nagrodzony Dyplomem Honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Mgr Marian Piwowar urodził się 28.01.1924 r. w Dąbrówce Niemieckiej (obecnie dzielnica Nowego Sącza), uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce, II Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego a w latach 1947-1952 studiował geografię gospodarczą na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończył w 1952 r. z tytułem magistra. Przez wiele lat był nauczycielem geografii i rysunku technicznego w Technikum Kolejowym Ministerstwa Komunikacji w Nowym Sączu.

Poza pracą zawodową realizował swoje pasje jakimi były:

- historia (był najstarszym członkiem Oddziału PTH w Nowym Sączu – do PTH zapisał się za namową pierwszego prezesa Oddziału prof. Kazimierza Golachowskiego w 1956 roku; współpracował z Marianem Nowakiem przy wykreślaniu historycznych map Sądecczyzny – publikowanych następnie w "Roczniku Sądeckim" ale także stworzył pierwszy po wojnie plan miasta Nowego Sącza dla Wydziału Geodezji Miejskiej Rady Narodowej z 1959 r.; opracował graficznie historyczne pieczęcie miasta Nowego Sącza; jest autorem ex-librisu z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziału PTH w Nowym Sączu; projektował tablice wmurowywane w mieście – m.in. dwa lata temu na budynku Technikum Kolejowego przy ul. św. Ducha 6),

- geografia – był członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego (jest autorem planu miasta Nowego Sącza wydanego z okazji jubileuszu 700-lecia w 1992 roku, map hipsometrycznych województwa nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza, autorem danych turystycznych do pierwszych map Beskidu Sądeckiego wydanych przez PPWK w 1960 i 1961 r.; kilka lat temu na wszystkich schroniskach PTTK w Beskidzie Sądeckim były umieszczone jego autorstwa malowane ręcznie schematy szlaków narciarskich w Beskidzie Sądeckim, rzeźbił wszystkie słupy drogowskazowe szlaków narciarskich ustawione w Beskidzie Sądeckim; jest także autorem wielu innych map),
          
- pszczelarstwo (hodował z zamiłowaniem pszczoły, był specjalistą w tej dziedzinie; tworzył grafikę i medale okolicznościowe dla Karpackiego Związku Pszczelarzy i Domu Pszczelarza w Kamiannej a także Ogólnopolskiego Związku Pszczelarzy – na światowe wystawy pszczelarskie APIMONDIA, itp.),

- rzeźba (rzeźbił ozdobne ramy na obrazy, oprawy zegarów wolnostojących),

- malarstwo amatorskie (tworzył m. in. portrety, obrazy o tematyce sakralnej, ikony),

- grafika (jest autorem wielu ex-librisów – m.in. dla PTTK i Sądeckiej Biblioteki Publicznej)

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 


Powrót