Aktualności
Aktualności

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie


2014-01-21
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie 

zaprasza na otwarcie wystawy
„ODGŁOS POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA HUMAŃSZCZYŹNIE”
 22 stycznia 2014 r., godz. 10.00, sala wystawowa Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, al. Armii Krajowej 36a. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotokopie dokumentów przechowywanych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie i w Państwowym Archiwum Województwa Kijowskiego w Kijowie. Dotyczą one prób wzniecenia powstania styczniowego na południowo-wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Materiały przygotował dr Igor Krivoszeja – kierownik Katedry Historii Powszechnej i Prawoznawstwa, Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu i dyrektor Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Humaniu, a zarazem członek częstochowskiego Oddziału PTH. Organizatorami wystawy są: Katedra Historii Powszechnej i Prawoznawstwa, Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne w Częstochowie oraz Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wsparcie Autorowi wystawy zapewniła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Wstęp wolny

Powrót