Aktualności
Aktualności

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


2014-01-14

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


ma zaszczyt zaprosić na odczyt, który wygłosi Pan

Marek L. Wójcik

nt.

Od głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne i tumulty w średniowiecznym Wrocławiu

który odbędzie się we wtorek, 14 I, o godz. 18.00,

w Audytorium Instytutu Historycznego UWr, ul. Szewska 49, 1 piętro.

Jest to kolejny odczyt z cyklu „O historii Wrocławia i Śląska inaczej”.

Harmonogram planowanych odczytów por. http://www.wtmh.pl i www.facebook.com/atohistoria

 

Przed i po odczycie będzie można nabyć, w promocyjnej cenie 25 zł, pierwszy tom pięknej, kolorowej, starannie wydanej serii Odczytów WTMH, pt. O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1.

Można go obejrzeć: www.wtmh.pl/wydawnictwa.html

Z wyrazami szacunku

prof. Marek Derwich
prezes WTMH


Powrót