Aktualności
Aktualności

Wielka Wojna w Małopolsce - program edukacyjny zatwierdzony przez Forum Oddziałów PTH


2013-12-12

Wielka Wojna w Małopolsce - program edukacyjny zatwierdzony

przez Forum Oddziałów PTH

 

W minioną sobotę tj. 7 grudnia 2013 r. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w Limanowej obradowało Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tematem przewodnim spotkania było opracowanie i zatwierdzenie do realizacji kolejnego już wspólnego Programu edukacyjnego pn. "Wielka Wojna w Małopolsce - pamięć i tożsamość".  W Dworze Marsów pojawili się przedstawiciele  pięciu oddziałów PTH tj. Nowosądeckiego, Tarnowskiego, Nowotarskiego, Myślenickiego oraz Limanowskiego, który pełnił funkcję gospodarza spotkania. 

W toku dyskusji ostatecznie zatwierdzono do realizacji wspomniany program wyznaczając sobie zdania o charakterze regionalnym (wspólne) oraz inicjatywy lokalne wspierane przez partnerów z terenu. Funkcję koordynatora powierzono Oddziałowi PTH w Limanowej. Tutaj też zostanie zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa,  podsumowująca cały projekt.

W  ramach całorocznego programu planuje się organizację szeregu przedsięwzięć: sesje konferencje wykłady, konkursy, wystawy, rajdy, wycieczki, warsztaty metodyczne, publikacje naukowe i popularnonaukowe, turnieje i biegi rekreacyjno-historyczne, plenery, rekonstrukcje i pikniki historyczne itp. Swym zasięgiem program będzie obejmował cała niemal Małopolskę.

Formuła projektu jest otwarta i modułowa tak, że zainteresowani partnerzy zewnętrzni: samorządy, instytucje, stowarzyszenia i organizacje,  które chciałby włączyć się w realizację Programu, mogą przesyłać informacje o planowanych przez siebie działaniach na adres koordynatora tj. oddziału PTH w Limanowej lub  Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.  Szczegółowy program zostanie ogłoszony pod koniec grudnia 2013 r.

Podobnie jak przy projekcie związanym z Powstaniem Styczniowym,  także przy realizacji projektu poświęconemu Wielkiej Wojnie, najważniejszymi partnerami lokalnymi będą instytucje Województwa Małopolskiego w tym m.in.: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Nowym Sączu, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ze swoimi filiami w Nowym Targu i Limanowej, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.  Ponadto, organizatorzy liczą na pomoc i wsparcie samorząd województwa małopolskiego, samorządy lokalne oraz instytucje, stowarzyszenia, kluby i wszystkich zainteresowanych tematyka pierwszej wojny oraz czynu legionowego.(ROCH)


Powrót