Aktualności
Aktualności

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego


2013-12-09

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego

serdecznie zapraszają na

 

WIECZORNE SPOTKANIE W BURSIE GIMNAZJALNEJ

Z HISTORIĄ, TRADYCJĄ I KULTURĄ W TLE

 

oraz

 

połączony z prezentacją multimedialną wykład

 

                   WACŁAWA SZCZEPANIKA

pt.

 

ŻYCIE CODZIENNE W GALICYJSKIM GARNIZONIE

 NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU

 

 

który odbędzie się w dniu 13 grudnia (piątek)  2013 r.  o godz. 18.00

w budynku Bursy Gimnazjalnej, ul. Nadwodnia 5 w Nowym Targu

 

 

* * *

Wystąpienie ma za zadanie przedstawić mało znany temat austro-węgierskiej obecności wojskowej na terenie zachodniej części dawnego zaboru austriackiego.

Prawie każde znaczące miasto w Galicji posiadało swój garnizon wojskowy. Taki obiekt posiadał od ok. 1886 r. również Nowy Targ.  Żołnierze i oficerowie byli często ważnym elementem gospodarki danej miejscowości. Miasta budowały dla nich koszary, za które płacił skarb wojskowy. Żołnierze nabywali towary i usługi, wzbogacając miejscowych przedsiębiorców. Żołnierze pomagali gasić pożary, ratowali tonących czy pilnowali porządku publicznego. Często koszary wojskowe były najnowocześniejszymi budynkami w mieście. Orkiestry wojskowe publicznymi występami umilały czas wolny w letnie wieczory. Oficerowie, wyuczeni tańca w szkołach wojskowych byli ważnymi uczestnikami balów karnawałowych. Z drugiej strony obecność w mieście dużej grupy młodych mężczyzn, wyrwanych z domów rodzinnych, z łatwym dostępem do alkoholu a przy tym regulaminowym obowiązkiem noszenia poza służbą broni białej, powodowała spore problemy. Żołnierze często powodowali zakłócenie porządku publicznego, wywoływali burdy i awantury. Zdarzały się pobicia, gwałty a nawet zabójstwa.

Problem obecności armii austro-węgierskiej w Galicji jest dość słabo znany szerszemu gronu odbiorców. W moim wystąpieniu postaram się go przybliżyć w pewnym wycinku czasu jakim był przełom XIX i XX wieku na przykładzie kilku wybranych miast w Galicji Zachodniej. Przedstawię najważniejsze aspekty życia codziennego żołnierzy w Galicji oraz wzajemnych relacji między światem wojskowym a światem cywilnym. Relacji bliskich i bardzo różnorodnych.

 

* * *

 

Mgr Wacław Szczepanik, ur. 1983 r. historyk, muzealnik. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ (17 grudnia 2010 r. otwarty przewód doktorski: Austriacki garnizon w Tarnowie w latach 1772-1918). Od 2009 r. pracownik merytoryczny w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Zainteresowania badawcze: I wojna światowa, historia wojskowości, historia Galicji, historia etniczna, Urban History. Autor książki Cesarskie dzieci z Tarnowa. 57 galicyjski pułk piechoty w latach 1894-1918, Kraków 2011 oraz kilkunastu artykułów naukowych.

 

 


Powrót