Aktualności
Aktualności

Spotkanie w Nowym Targu


2013-11-26

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego

serdecznie zapraszają na

 

WIECZORNE SPOTKANIE W BURSIE GIMNAZJALNEJ

Z HISTORIĄ, TRADYCJĄ I KULTURĄ W TLE

 

oraz

 

połączony z prezentacją multimedialną wykład

 

                                                                             ROBERTA KOWALSKIEGO

pt.

 

„POD POLSKIM PANOWANIEM”

SUCHA GÓRA, GŁODÓWKA, JAWORZYNA I LEŚNICA

W GRANICACH II RP

(1938-1939

 

 

który odbędzie się w dniu 27 listopada (środa)  2013 r.  o godz. 18.00

w budynku Bursy Gimnazjalnej, ul. Nadwodnia 5 w Nowym Targu

 

 

* * *

W listopadzie 1938 r. cztery wioski leżące na Spiszu, Orawie i w Pieninach zostało przyłączonych do II Rzeczypospolitej. Akt inkorporacji jakkolwiek w ogólnopolskiej prasie został określeniem mianem powrotu do macierz, to jednak w rzeczywistości takim procesem nie był o czym Warszawa doskonale zdawała sobie sprawę. Pozostawanie przez niespełna rok w granicach II RP Suchej Góry, Głodówki, Jaworzyny i Leśnicy jest mało znaną kartą w historii najnowszej naszego regionu. Niemniej jednak jest to temat niezmiernie interesujący z szeregu powodów. W tych czterech miejscowościach jak w soczewce można obserwować ewolucje stosunków polsko-słowackich na pograniczu, ale również relacje autochtonów do władz II RP, tudzież lokalnych władz samorządowych.  Swoje wystąpienie autor przygotował nie tylko na podstawie dokumentów zachowanych w polskich i słowackich archiwach ale także na wywiadach i relacjach żyjących jeszcze świadków oraz uczestników tamtych wydarzeń. Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna zawierająca szereg nieopublikowanych zdjęć udostępnionych przez mieszkańców wspomnianych miejscowości, dziś leżących w granicach sąsiedniej Republiki Słowacji.


 

Robert Kowalski, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu oraz Przewodniczący Forum Małopolskich Oddziałów PTH. Z wykształcenia jest historykiem, absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i organizacji w jednostkach samorządowych i podległych na Politechnice Krakowskiej. W kadencji 2007-2011 zasiadał w Radzie Muzealnej przy Muzeum Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy – Instytucji Województwa Małopolskiego, a obecnie pełni w niej funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest również Przewodniczącym Rady Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej w Limanowej.

Działacz Towarzystwa Przyjaciół Orawy, Związku Polskiego Spisza, Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego i Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu. Jest również członkiem Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych m.in. stosunkom polsko-słowackim oraz dziejom wojen i wojskowości. Organizator szeregu międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych konferencji, seminariów i sympozjów naukowych, a także ponad 30 wystaw czasowych. Uczestnik zespołów opracowujących szlaki kulturowe i tematyczne na terenie województwa małopolskiego.


Powrót