Aktualności
Aktualności

Konferencja „Naprzód z ziemi tej krakowskiej...


2013-10-29

Starosta Tarnowski - Roman Łucarz

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Andrzej Szpunar

Prezes Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego -

prof. dr hab. Edmund Juśko

Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego

zapraszają na konferencję popularno-naukową

 

„Naprzód z ziemi tej krakowskiej...”

 

podsumowującą i kończącą projekt pt.

„ECHA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W MAŁOPOLSCE - LUDZIE I MIEJSCA”

Pod patronatem:

Marszałka Senatu RP - Bogdana Borusewicza

Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Sowy

Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego - prof. dr. hab. Jana Szymczaka

 

8 listopada 2013 r.

Tarnowski Ratusz

Początek godz. 10:00

 

PROGRAM

Wystąpienia okolicznościowe organizatorów i zaproszonych gości


Część I. Galicja a styczniowa insurekcja

 

- Mieszkańcy Galicji wobec powstania styczniowego

prof. dr hab. Magdalena Micińska - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

- Tradycja powstania styczniowego w Galicji (1863-1918)

prof. dr hab. Lidia Michalska-Bracha - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

- Postawy młodzieży galicyjskiej wobec powstania styczniowego - uwagi i refleksje

prof. dr hab. Leszek Starkiel - Polska Akademia Nauk

 

Część II. Małopolskie ślady powstania styczniowego

 

- Echa powstania styczniowego na Ziemi Limanowskiej

mgr Katarzyna Drożdż - PTH Oddział w Limanowej

- Mogiły powstańców styczniowych na Podhalu.

Uczczenie 150. rocznicy powstania styczniowego przez społeczność lokalną

mgr Jagoda Jurkowska - PTH Oddział w Nowym Targu

- Sądecczyzna - udział mieszkańców w powstaniu styczniowym

oraz emigracja postyczniowa

mgr Bogdan Potoniec - PTH Oddział w Nowym Sączu

- Nadzieją wiosny tchnęło powietrze - Tarnów i Ziemia Tarnowska

a „sprawa narodowa” 1863 roku

mgr Mieczysław Czosnyka - PTH Oddział w Tarnowie

- Podsumowanie projektu „Echa powstania styczniowego w Małopolsce

- Ludzie i Miejsca”

mgr Robert Kowalski - PTH Oddział w Nowym Targu

 

Otwarcie wystawy „Zapomniani bohaterowie powstania styczniowego z Galicji”

 

29_10_2013_15_08_35.jpg

29_10_2013_15_08_41.jpg


Powrót