Aktualności
Aktualności

Miasta południowej Małopolski od XIII do XVIII wieku. Powstanie, świetność i upadek


2013-09-17

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednarskiego

serdecznie zapraszają na

 

WIECZORNE SPOTKANIE W BURSIE GIMNAZJALNEJ

Z HISTORIĄ, TRADYCJĄ I KULTURĄ W TLE

 

oraz

 

połączony z prezentacją multimedialną wykład

 

                                          DR. PIOTRA MIODUNKI

pt.

 

MIASTA POŁUDNIOWEJ MAŁOPOLSKI

 OD XIII DO XVIII WIEKU

POWSTANIE, ŚWIETNOŚĆ I UPADEK 

 

20 września (piątek)  2013 r. 

o godz. 18.00

w budynku Bursy Gimnazjalnej, ul. Nadwodnia 5 w Nowym Targu

 

 

* * *

Po wakacyjnej przerwie wznowiony zostaje cykl otwartych wykładów w ramach „Wieczornych spotkań w Bursie Gimnazjalnej z historią, kulturą i tradycją w tle", organizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej. Gościem piątkowego spotkania będzie dr Piotr Miodunka pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracujący w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej.

Wykład będzie prezentował dzieje miast położonych na południu historycznej Małopolski od czasów pierwszych lokacji do XVIII wieku uważanego za czas upadku niemal wszystkich miast polskich. Spośród ośrodków położonych na południe od Wisły zdecydowana większość zaliczała się do niewielkich, należących do króla, instytucji duchownych bądź szlachty.

Poruszona zostanie między innymi kwestia lokacji miast, która zwykle była zadaniem skomplikowanym prawnie i technicznie, rozciągniętym w czasie. Ważną sprawą jest omówienie typowo miejskich instytucji odróżniających w średniowieczu i okresie wczesno nowożytnym nawet niewielkie miasta od wsi. Kolejnym tematem będzie przedstawienie społeczeństw małych miast z uwzględnieniem podziałów wynikających ze sprawowania władzy i wykonywanych zajęć zarobkowych.

Istotnym zagadnieniem jest problematyka upadku miast polskich w XVII i XVIII wieku, łączona zwyczajowo z licznymi wojnami tego okresu (np. Potop).

Na koniec zostanie omówiona sytuacja miast po 1772 r., w pierwszym okresie panowania austriackiego. Wymienione zagadnienia zostaną omówione także na przykładzie konkretnych miast m.in.  Nowego Targu

* * *

 

Piotr Miodunka, absolwent historii (2000) i prawa (2003) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat obroniony na UJ w roku 2010 na podstawie rozprawy o społecznościach małych miast od XVI do XVIII wieku. Współautor monografii miasta Wojnicz w okresie od XVI do XVIII wieku. Od 2011 r. pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: demografia historyczna, geografia historyczna, historia społeczna i gospodarcza od późnego średniowiecza do XIX wieku, historia małych miast i społeczności wiejskich.

17_09_2013_19_20_23.jpg


Powrót