Aktualności
Aktualności

Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta


2013-09-02

 


Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie zapraszają tegorocznych absolwentów studiów wyższych i ich opiekunów naukowych do nadsyłania prac magisterskich na kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z historii Polski w dziedzinach: historia kultury, historia miast i historia wojskowości. Termin składania prac oraz opinii promotorów upływa 31 stycznia 2014 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej PTH, w zakładce „konkursy” (www.pth.net.pl).
    Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że w edycji 2013 konkursu pierwszą nagrodę w wysokości 5 tys. złotych przyznano p. Pawłowi Mozgawie za pracę „Konflikt Krzysztofa II Radziwiłła z Wolmarem Farensbachem w latach 1617-1620 – uwarunkowania geopolityczne, prawne i społeczne oraz konsekwencje dla Rzeczypospolitej” napisaną pod kierunkiem prof. Urszuli Augustyniak; drugą nagrodę w wysokości 3 tys. złotych przyznano p. Michałowi Gochnie za pracę „Bogusław Radziwiłł w dziejach Węgrowa 1640-1664. Rola magnata w funkcjonowaniu miasta prywatnego” napisaną pod kierunkiem prof. Jolanty Choińskiej-Miki; trzecią nagrodę w wysokości 2 tys. złotych przyznano p. Markowi Groszkowskiemu za pracę „Jan Stachurski – komendant Białej Cerkwi w latach 1664-1668” napisaną pod kierunkiem prof. Mirosława Nagielskiego.    


Powrót