Aktualności
Aktualności

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


2016-01-18

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


ma zaszczyt zaprosić Państwo na „nadprogramowy” odczyt „wtorkowy”, który wygłosi Pan

Jacek Cielecki

nt.

Udział 20. Dywizji Grenadierów SS (estońska nr 1) w walkach na Śląsku w 1945 r.
W związku z książką
Nadzieja wdeptana w błoto: Historia 20. Dywizji Grenadierów SS (estońska nr 1) październik 1944 – maj 1945"Wydawnictwo Pomost, Poznań 2015
Odczyt odbędzie się z udziałem
Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Fenstung Breslau”

który odbędzie się we wtorek, 19 I, o godz. 1800,

Audytorium Instytutu Historycznego UWr, ul. Szewska 49, 1 piętro.

Jest to kolejny odczyt z cyklu „O historii Wrocławia i Śląska inaczej”.

Odczyt nie był zapowiadany w harmonogramie planowanych odczytów por. http://www.wtmh.pl i www.facebook.com/atohistoria

Cieszymy się, że możemy go Państwu zaproponować i dziękujemy Panu Cieleckiemu i Grupie Rekonstrukcji Historycznej!

 

Z wyrazami szacunku

prof. Marek Derwich
prezes WTMH


Powrót