Aktualności
Aktualności

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ogłosił nabór na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014


2013-04-29

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ogłosił nabór na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie jest zobowiązana do:
 
- złożenia podania o przyjęcie ze wskazaniem
obszaru zainteresowań badawczych.
-złożenia  opisu planowanego projektu badawczego
- przedłożenia odpisu dyplomu magisterskiego,
- złożenia życiorysu,
- złożenia opinii samodzielnego pracownika naukowego
- wypełnienia kwestionariusza osobowego (dostępny w załączeniu)
- złożenia 3 fotografii
 
Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć
do dnia 9 września 2013 r.
w Instytucie Historii PAN
w pokoju nr 41
(Administracja Studium Doktoranckiego, tel. 22 831 02 64)


 Więcej informacji na:www.ihpan.edu.pl


Powrót