Aktualności
Aktualności

Konferencja "Na pograniczach kultur i narodów. Problemy historii".


2013-04-22

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

wraz z

Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku
Muzeum Historycznym w Sanoku
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Sanoku

zapraszają na Międzynarodową Konferencję NaukowąNa pograniczach kultur i narodów.
Problemy historii
Sanok, 10-12 października 2013 roku
Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historii regionów
pogranicznych z Polski oraz z zagranicy. Zapraszamy do udziału w niej przede wszystkim
historyków, ale także archeologów, socjologów, kulturoznawców i przedstawicieli innych
dyscyplin naukowych zainteresowanych tematyką.


Zakres tematyczny konferencji:
- początki Sanoka
- historia miast pogranicza
- kultury pogranicza na przestrzeni dziejów
- gospodarcze i ekonomiczne aspekty historii pogranicza
- demografia historyczna, osadnictwo, ruch migracyjny w Europie Środkowo-Wschodniej
- historia życia codziennego pogranicza w Europie Środkowo-Wschodniej
- problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach pogranicza
- procesy tworzenia się kultur narodowych na pograniczach w XIX i XX wieku
- wpływ wielkich wydarzeń historycznych na losy regionów pogranicza i jego mieszkańców
- źródła do badań historii pogranicza

Koszt udziału w konferencji:
- 450 zł (materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów,
recenzowana publikacja, dwa noclegi)
lub
- 300 zł (jak wyżej, bez noclegów)
- dla osób reprezentujących instytucje współorganizujące konferencję – udział bez opłat

Terminy:
Zgłoszenia chęci udziału na załączonym formularzu prosimy przysyłać na adres:
pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl do dnia 25 czerwca 2013 roku pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Komitet Naukowy poinformuje o przyjęcia referatu do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Opłatę konferencyjna należy przelać na konto do dnia 15 września 2013 roku. Nr konta:
PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 z dopiskiem: „Pogranicza”.

Formularz zgłoszenia oraz informacje o konferencji dostępne na stronie:
www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza

Na pytania odpowiadamy pod adresem:

pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl

W imieniu Komitetu Naukowego:                

dr hab. Robert Lipelt   

dr hab  Dariusz Wojakowski
                                                                         

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dyrektor MBP mgr Leszek Puchała

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
dr Anna Chudzik


Powrót