Aktualności
Aktualności

Msza św. z okazji 75. rocznicy urodzin prof. dr hab. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego (1938-2010)


2013-01-11

Z okazji 75. rocznicy urodzin
prof. dr hab. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego
(1938-2010)


wybitnego historyka, przewodniczącego Rady Naukowej i członka Dyrekcji Instytutu Historii PAN , sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Historycznego, współzałożyciela i Prezesa Polskiego Towarzystwo Heraldycznego, członka Międzynarodowej Akademii Heraldyki, Przewodniczącego Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, redaktora i autora licznych cennych prac z zakresu historii średniowiecza, sfragistyki i heraldyki

odprawiona zostanie 12 stycznia 2013 roku o godz. 18.30
Msza Św. w Kościele przy ul. Nobla 16 na Saskiej Kępie


Powrót