Aktualności
Aktualności

Forum Małopolskich Oddziałów PTH


2012-11-17

W sobotę 20 października 2012 roku w Miasteczku Galicyjskim odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wzięli w nim udział członkowie zarządów z Limanowej, Tarnowa, Nowego Targu i Nowego Sącza.       Uczestniczyli w nim: mgr Magdalena Dyląg - prezes, mgr Sylwester Rękas - wiceprezes, Karol Wojtas członek zarządu PTH w Limanowej; dr Paweł Jusko - sekretarz PTH w Tarnowie; mgr Robert Kowalski - prezes, mgr Jadwiga Jurkowska - sekretarz PTH w Nowym Targu; mgr inż. Leszek  Zakrzewski -  prezes,      mgr Bogdan Potoniec - wiceprezes, dr Maria Kruczek -  sekretarz, mgr  Aleksandra  Opalska - skarbnik,   mgr Paweł Terebka - członek zarządu PTH w Nowym Sączu.

Obrady Forum otworzył Leszek Zakrzewski, prezes nowosądeckiego oddziału PTH, pełniący rolę gospodarza spotkania. W pierwszej części omówiono założenia Programu Edukacyjnego "Echa powstania styczniowego    w Małopolsce - ludzie i miejsca", planowane przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym i lokalnym, które będą realizowane przez poszczególne ośrodki oraz wyznaczano oddziałowych koordynatorów projektu.
Przyjęto również wstępny harmonogram sesji historyczno-edukacyjnych oraz towarzyszących im wystaw czasowych. Poruszono także kwestie związane z finansowaniem projektu ze środków własnych i zewnętrznych.


Po przerwie obiadowej, zapoznano uczestników spotkania z przebiegiem obrad Walnego  Zgromadzenia  PTH    w Gnieźnie, na którym prezentowano m. in. postulaty Forum, ale przede wszystkim dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. W dalszej części spotkania po krótkiej dyskusji i wniesieniu drobnych korekt przyjęto jednolity tekst Porozumienia Forum Małopolskich Oddziałów PTH. Podjęto decyzję, iż zostanie on poddany procedurze ratyfikacji przez zarządy poszczególnych oddziałów.

Podczas spotkania odbyła się również promocja książki dra Jerzego M. Roszkowskiego pt. "Zapomniane Kresy. Spisz, Orawa, Czadeckie w działaniach i świadomości Polaków 1895-1925". Pod nieobecność autora, publikację omówił Robert Kowalski, prezes Oddziału PTH w Nowym Targu i redaktor naukowy serii wydawniczej "Podhalańskie Monografie Historyczne", w ramach której książka została opublikowana. Publikacja uzyskała dofinansowanie  z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

17_11_2012_14_54_45.JPG17_11_2012_14_55_21.JPG17_11_2012_14_30_45.JPG17_11_2012_14_30_36.JPG17_11_2012_14_55_08.JPG17_11_2012_14_30_52.jpg


Powrót