Aktualności
Aktualności

Trzydniowe spotkanie historyków wojskowości w Nowym Targu


2012-11-17

Trzydniowe spotkanie historyków wojskowości w Nowym Targu

W dniach 9-11 listopada br. w budynku Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednarskiego, siedzibie Nowotarskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego miały miejsce obrady Międzynarodowej Konferencji Naukowej  pt.   „Dzieje wojen i  wojskowości   w  badaniach  regionalnych   od starożytności do współczesności”.

Swoje referaty wygłosiło blisko 30 historyków, reprezentujących ośrodki naukowe w kraju i za granicą, a także przedstawiciele lokalnych Oddziałów PTH.

Wykład inauguracyjny pt. „Szabla najsłynniejszym nożem na polu walki” wygłosił prof. dr hab. Jan Szymczak, Prezes Towarzystwa, który objął to wydarzenie patronatem honorowym. Natomiast Komitet naukowy konferencji tworzyli: prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), zaś komitet organizacyjny: Robert Kowalski, Paweł Juśko, Leszek Zakrzewski i Magdalena Dyląg.

Konferencja jest efektem rozwijającej się współpracy małopolskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego zapoczątkowanej 21 kwietnia 2012 r. na spotkaniu Forum Małopolskich Oddziałów PTH w Nowym Targu. Warto podkreślić sprawną organizację konferencji, za którą odpowiadał Oddział PTH w Nowym Targu, choć przedsięwzięcie było realizowane w ramach tegoż Forum. Trzydniowe  spotkanie było przede wszystkim okazją do wysłuchania interesujących prelekcji, zapoznania się z nowymi badaniami w zakresie historii wojskowości, szczególnie w ujęciu regionalnym, ale także do integracji środowiska historyków młodego pokolenia.

Ostatniego dnia konferencji, który zbiegł się z obchodami Święta Niepodległości, uroczyście otwarto dwie wystawy czasowe, przygotowane przez oddziały  PTH w Limanowej oraz w Tarnowie: „Szlak bojowy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i 3 Dywizji Strzelców Karpackich w relacjach oraz obiektywie Limanowian”, tudzież „Garnizon Tarnów w II Rzeczpospolitej”.
Dla mieszkańców miasta organizatorzy przygotowali także przegląd filmów dokumentalnych.  Wyemitowane zostały  cztery obrazy: „Pierwszy  Virtuti”,   reż. Leszek Wiśniewski, „Kleeberg odszedł Kleeberczycy zostali”  reż. Mirosław      Gronowski,   scenariusz  Adam Sikorski, „Wojtek,   niedźwiedź, który  poszedł   na wojnę”,   reż. Williama Hood i  Adama Lavis  oraz „Burza w Okręgu Krakowskim”,   reż. Dariusz Walusiak.

17_11_2012_12_01_32.JPG17_11_2012_12_03_45.JPG17_11_2012_12_01_39.JPG17_11_2012_12_02_09.JPG17_11_2012_12_01_44.JPG17_11_2012_12_02_43.JPG17_11_2012_12_02_29.JPG17_11_2012_12_03_28.JPG17_11_2012_12_03_21.JPG17_11_2012_12_02_34.JPG17_11_2012_12_03_54.JPG17_11_2012_12_03_03.JPG17_11_2012_12_03_35.JPG17_11_2012_12_02_15.JPG

17_11_2012_12_03_13.JPG17_11_2012_12_01_55.JPG

17_11_2012_12_04_01.JPG


Powrót