Aktualności
Aktualności

DZIEJE WOJEN I WOJSKOWOŚCI W BADANIACH REGIONALNYCH OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI


2012-11-05

miejsce: Nowy Targ

termin: 9-11 listopada 2012 r.

05_11_2012_21_38_25.jpg

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Międzynarodowa Konferencja Naukowa

DZIEJE WOJEN I WOJSKOWOŚCI
W BADANIACH REGIONALNYCH
 OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI


HONOROWY PATRONAT
prof. dr hab. Jan Szymczak
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego


ORGANIZATORZY
Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego
Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednarskiego w Nowym Targu


KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)
ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Edmund  Juśko, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)


KOMITET ORGANIZACYJNY
Robert Kowalski - przewodniczący
Paweł Juśko - sekretarz
Leszek Zakrzewski
Magdalena Dyląg

Konferencja rozpocznie się w dniu 9 listopada  o godz. 10.00
w budynku Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednarskiego w Nowym Targu, ul. Nadwodnia 5

Wszelkich informacji na temat konferencji udziela
Robert Kowalski, Prezes Oddziału PTH w Nowym Targu
tel. (018) 26-48-260; 502 418 742; mail: pth.nt@poczta.fm

Biuro Konferencji zaprasza uczestników w dniu 8 listopada od godz. 17.00

05_11_2012_21_38_16.JPG


Powrót