Aktualności
Aktualności

POLSKIE MUZEA HISTORYCZNE W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM


2012-10-11

Termin:27-28 września 2012

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

Muzea historyczne to nie tylko pamiątki przeszłości. Lepiej myśleć o nich jako o medium umożliwiającym zaprezentowanie opowieści na temat własnej historii.
Po 1989 roku polskie muzealnictwo stanęło przed wyzwaniem opowiedzenia historii Polski w nowej, coraz to bardziej dynamicznej epoce. Na przestrzeni przeszło dwudziestu lat zmienił się nie tylko ustrój czy kontekst geopolityczny, ale i wzorce kulturowe decydujące o wiarygodności oraz atrakcyjności opowieści historycznej,         w tym narracji muzealnej.

18_09_2012_11_50_20.jpg


Organizatorów konferencji łączy przekonanie o konieczności wypracowania nowej – aktualnej i atrakcyjnej – opowieści na temat polskiej historii adresowanej tak do Polaków, jak i innych narodów Europy, zwłaszcza tych, z którymi złączyła nas historia. W szczególności powinna ona podjąć wyzwanie ponownego opisania wieku XX – okresu wojny, doświadczenia dwóch totalitaryzmów, wyjątkowości transformacji ustrojowej oraz wysiłku modernizacyjnego podjętego po roku 1989.
Pierwsza dekada XXI wieku dowodzi, że najbliższe lata, zwłaszcza w Europie, okażą się czasem silnych tożsamości narodowych i poszukiwania nowych narracji historycznych. Jaki portret Polaków zdecydujemy się przedstawić?


CEL KONFERENCJI
Dwudniowa konferencja służy próbie odnalezienia odpowiedzi na pytanie o kształt aktualnej i atrakcyjnej
narracji przedstawiającej całość dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem wieku XX. Interdyscyplinarny
charakter konferencji umożliwia skonfrontowanie różnych porządków:
. teoretycznego, którego celem jest:
. omówienie przemian polskiej pamięci zbiorowej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat,
. wskazanie narzędzi analitycznych umożliwiających systematyczną refleksję nad stale
rozwijającą się dziedziną muzealnictwa historycznego,
. identyfikacja trendów narracyjnych obecnych w polskim muzealnictwie historycznym po
1989 roku,
. praktycznego, omawiającego wybrane nowoczesne europejskie muzea narracyjne,
. dyskusji, zakładającej poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o aktualną narrację spajającą całość
dziejów Polski w sposób atrakcyjny dla obcokrajowców i samych Polaków.


Konferencja odbędzie się 27 i 28 września 2012 r.
w sali 316 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66
Informacje na temat konferencji: Michał Wysocki | Dział badawczy MHP | michal.wysocki@muzhp.pl | 22 211 90 31


Powrót