Aktualności
Aktualności

UROCZYSTE OBCHODY 100-LECIA BURSY GIMNAZJALNEJ ORAZ 20-LECIA WZNOWIENIA TOWARZYSTWA BURSY GIMNAZJALNEJ


2012-10-04

Nowy Targ, 11-12 października 2012

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu oraz              I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu serdecznie zapraszają na uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Bursy Gimnazjalnej oraz 20-lecia wznowienia działalności Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, które odbędą się w dniach 11-12 października 2012 r. w Nowym Targu. 

04_10_2012_12_15_37.jpg

 

W programie obchodów m.in. sesja popularnonaukowa, wystawa historyczna, program słowno muzyczny pt. "Dwa    w jednym". Historia Bursy po góralsku oraz spotkanie wychowawców i wychowanków. Szczegółowy program poniżej. Już dziś serdecznie zapraszamy.

PROGRAM OBCHODÓW

11 październik (czwartek) 2012 r. Aula

I LO w Nowym Targu, pl. Krasińskiego 1

11.00-14.00 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rola Bursy Gimnazjalnej w procesie edukacyjnym i wychowawczym na tle rozwoju szkolnictwa średniego na
ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX w.

9.00-10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Uroczyste otwarcie konferencji (Aula I LO w Nowym Targu pl.Krasińskiego 1)

11.20-12.30 Panel dyskusyjny: Szkolnictwo i wychowanie
Moderator: mgr Robert Kowalski

11.20 mgr Katarzyna Drożdż (PTH O/Limanowa),Wspomnienia szkolne z Galicji. Dzieje szkolnictwa galicyjskiego
w dobie autonomii (1869 - 1914.)

11.40 dr Andrzej Niedojadło (Tarnowski Oddział PTH),
Realizacja wartości patriotycznych w wychowaniu narodowym i państwowym
w szkolnictwie powszechnym II Rzeczypospolitej.

12.00 mgr Arkadiusz Stanisław Więch, (Uniwersytet Rzeszowski),
Polskie szkolnictwo średnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

12.20-12.30 Podsumowanie obrad

12.30 Przerwa na kawę

12.40-14.30 Panel dyskusyjny: Bursy gimnazjalne i ich wychowankowie
Moderator: dr Andrzej Niedojadło

12.40 dr Krzysztof Haptaś (Muzeum Regionalne w Mielcu),
Historia oraz działalność edukacyjno-wychowawcza Bursy gimnazjalnej
im. ks. Stanisława Konarskiego w Mielcu (1907-1949).

13.00 dr Olena Duć-Fajfer (UJ, Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach),
Ruska Bursa w Gorlicach jako przykład działalności i losu ruskich burs na
Łemkowynie.

13.20 mgr Robert Kowalski (PTH O/Nowy Targ), Powstanie i działalność
nowotarskiej Bursa Gimnazjalna pw. św. Stanisława Kostki do roku 1914 r.

13.40 mgr Jacek Waksmundzki (I LO w Nowym Targu),
Wychowankowie Bursy Gimnazjalnej w walce o niepodległość na przykładzie bł.
ks. Piotra Dańkowskiego.

14.00-14.30 Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad.

15.30 Msza święta w intencji dra Jana Bednarskiego i działaczy Towarzystwa
Bursy Gimnazjalnej oraz złożenie kwiatów na grobie dra Jana Bednarskiego.


12 październik (piątek) 2012 r. Aula I LO w Nowym Targu, pl. Krasińskiego 1

12.00 Otwarcie obchodów Jubileusz Bursy Gimnazjalnej.
Przemówienie Danuty Hajnos - przewodniczącej TBG.
Przemówienia zaproszonych gości.

13.00 Program słowno muzyczny pt. "Dwa w jednym". Historia Bursy po
góralsku.
przygotowany przez młodzież I LO pod kierunkiem mgr Marii Ciężobki.

14.00 Budynek Bursy Gimnazjalnej ul. Nadwodnia 5. Wernisaż wystawy
historycznej pt. Z dziejów Bursy Gimnazjalnej w dokumencie i fotografii
utrwalone 1904-2012.

15.00 Spotkanie po latach ... wychowanków bursy i internatu oraz działaczy
TBG


Budynek Bursy Gimnazjalnej ul. Nadwodnia 5,


Powrót