Aktualności
Aktualności

Program Homing Plus realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej


2012-09-27

 
Program Homing Plus realizowany przez Fundację na rzecz  Nauki Polskiej,


subsydia dla młodych uczonych zachęcające do podjęcia pracy badawczej w Polsce.

Celem programu jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu (w przypadku uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy).

Program jest adresowany do osób, które:
•    posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i znajdują się na wczesnym etapie kariery naukowej (do 4 lat po doktoracie*);
•    przebywały za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy** (prowadząc badania naukowe, odbywając staż podoktorski lub przygotowując pracę doktorską);
•    zamierzają przyjechać do Polski w terminie do 6 miesięcy od końcowej daty przyjmowania wniosków lub przyjechały do Polski nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tą datą;
•    pracują w Polsce w jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskały z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas projektu.
*termin ten ulega przedłużeniu o 2 lata w przypadku kobiet posiadających dziecko oraz mężczyzn, którzy korzystali z urlopów ojcowskich lub wychowawczych nieprzerwanie przez min. 3 miesiące.
**wymagany okres pobytu za granicą może ulec skróceniu w przypadku zawarcia przez Fundację szczegółowego porozumienia dotyczącego przyjazdów do Polski naukowców z danej zagranicznej instytucji naukowej.

Termin składania wniosków: do 15 października 2012


Więcej informacji na: http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_homing_plus

Źródło informacji: www.fnp.org.pl


Powrót