Aktualności
Aktualności

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


2015-12-14

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii


ma zaszczyt zaprosić na odczyt, który wygłosi Pan

Grzegorz PISARSKI

nt.

Śląskie drogi rodu Sobieskich

który odbędzie się we wtorek, 15 XII, o godz. 1800,

Audytorium Instytutu Historycznego UWr, ul. Szewska 49, 1 piętro.

Jest to kolejny odczyt z cyklu „O historii Wrocławia i Śląska inaczej”.

 

Harmonogram planowanych odczytów por. http://www.wtmh.pl i www.facebook.com/atohistoria


Powrót