Aktualności
Aktualności

Stypendium Fundacji im. Kazimierza Puławskiego na program Akademia Młodych Dyplomatów


0000-00-00


Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego realizując swoja misję wspierania liderów społecznych ufundowała dla najlepszych kandydatów do Akademii Młodych Dyplomatów, rocznego programu edukacyjnego Europejskiej Akademii Dyplomacji pięć stypendiów pokrywających całkowity koszt uczestnictwa w AMD.


O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci studiów dziennych i wieczorowych oraz doktoranci studiów dziennych, którzy w ostatnim semestrze nauki uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce.


Termin nadesłania dokumentów w II turze naboru: 15 października 2012 roku  (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji na: http://pulaski.pl/pl/component/content/article/3-aktualnoci/433-stypendia-fkp-na-program-akademia-mlodych-dyplomatow.html

Źródło informacji: www.pulaski.pl


Powrót