Aktualności
Aktualności

Zaproszenie Forum Badaczy Dziejów Najnowszych, Warszawa, 10 XII 2016


2016-11-15

W środowisku badaczy dziejów najnowszych daje ostatnio o sobie znać różnica zdań związana z funkcjonowaniem historii w sferze publicznej.

Odpowiadając na oczekiwania tego środowiska Polskie Towarzystwo Historyczne w porozumieniu z Komitetem Nauk Historycznych PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwartą dyskusję, która odbędzie się 10 grudnia br. (sobota) o godzinie 11 w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyrażamy przeświadczenie, że prowadzona w taki sposób debata pozwoli na lepsze zrozumienie prezentowanych poglądów i stworzy szansę wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie standardów porozumiewania się między sferą nauk historycznych a światem polityki.

Głosy wprowadzające do otwartej debaty przedstawią: prof. prof. Andrzej Friszke, Henryk Głębocki, Paweł Machcewicz, Jan Pomorski, Wojciech Roszkowski i Włodzimierz Suleja.

Debatę poprowadzą profesorowie: Andrzej Nowak i Marcin Zaremba.

 

Przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych

Prof. dr hab. Tomasz Schramm

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski


Powrót