Aktualności
Aktualności

Trylogia w tradycji literackiej i historycznej


2016-11-20

W dniach 24–25 listopada 2016 r. odbędzie się w Częstochowie konferencja naukowa pt. "Trylogia w tradycji literackiej i historycznej". Pretekstem do jej zorganizowania jest przypadająca w tym roku 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza oraz związany z tym „Rok Sienkiewiczowski”. Organizatorami konferencji są Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie oraz Muzeum Częstochowskie.

Patronat honorowy nad konferencją objęła JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – dr hab., prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska.

Patronat medialny:

Więcej informacji - http://www.pthczest.ajd.czest.pl/index.php?id=id_13&page=konferencja


Powrót