Aktualności
Aktualności

Forum Badaczy Dziejów Najnowszych - tekst prof. Jana Pomorskiego


2016-12-08

Pełny tekst wystąpienia prof. Jana Pomorskiego przygotowany na Forum Badaczy Dziejów Najnowszych.

Jan Pomorski (UMCS Lublin): Polityzacja/mitologizacja historii, czyli w czym neuronauka (i metodologia) może pomóc badaczowi historii najnowszej?


Powrót