Aktualności
Aktualności

Stanowisko Porozumienia Komitetów Nauk Humanistycznych


2018-06-20

Stanowisko Porozumienia Komitetów Nauk Humanistycznych

19 czerwca 2018 r. w Warszawie na spotkaniu przewodniczących i reprezentantów Komitetów PAN zostało zawiązane Porozumienie Komitetów Nauk Humanistycznych.

Celem Porozumienia jest przeciwdziałanie degradacji humanistyki polskiej, zagrożonej w sposób szczególny przez zapisy procedowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, zwanej Konstytucją dla Nauki.

Jako demokratycznie wybrani reprezentanci całego środowiska humanistów polskich (szesnaście tysięcy samodzielnych pracowników nauki) zwracamy się z apelem do parlamentarzystów o odrzucenie ustawy, której zapisy godzą w kulturę narodową i język ojczysty.

Procedowana ustawa nadal nie uwzględnia zgłaszanych przez środowiska naukowe najważniejszych krytycznych opinii, dotyczących:

  1. zagrożenia dla autonomii wewnętrznej szkół wyższych,
  2. nadmiernych kompetencji rektora i ministra,
  3. upadku uczelni regionalnych.

Proponowane w ustawie rozwiązania wzorowane są na przyjętych w krajach skandynawskich, które doprowadziły do głębokiego kryzysu nauk humanistycznych w tym regionie.

Prof. dr hab. Iwona Arabas, z-ca przew. Komitetu Historii Nauki PAN

Prof. dr hab. Wojciech Bałus, przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN

Prof. dr hab.  Krystyna Bartol, przewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej

Prof. dr hab. Andrzej Buko, członek Prezydium Komitetu Nauk Pre- i Protohistorycznych PAN

Prof. dr hab. Wojciech Chlebda, przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN

Prof. Stanisław Filipowicz, Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Prof. dr hab. Piotr Fast, przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN

Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze PAN

Dr Dorota Krawczyńska, dyrektor Wydawnictwa IBL PAN

Prof. dr hab. Marek Mejor, przewodniczący Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, z-ca przew. Komitetu Nauk Historycznych PAN

Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, przewodniczący Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

Prof. dr hab. Tomasz Schramm, przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN

Mgr Aleksander Temkin, przewodniczący Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN

Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski, członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN


Powrót