Aktualności
Aktualności

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii


2018-10-04

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego
na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza szóstą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2017-2018.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W czwartej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu (dostępnego na stronie ihpan.edu.pl), prosimy nadsyłać do 31 października 2018 r. drogą mailową na adres: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl lub tradycyjną pocztą do IH PAN z dopiskiem „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego”.

Jednocześnie przypominamy, że zwycięzcą piątej edycji konkursu został Radosław Żurawski vel Grajewski za recenzję pt. „Wielka Emigracja w Belgii (1831–1870) — Wizerunek bez heroizmu”, opublikowaną na łamach „Kwartalnika Historycznego” (2016).

 

Z poważaniem

Dorota Dukwicz

sekretarz jury konkursowego


Powrót