Aktualności
Aktualności

NADZWYCZAJNY KONGRES HUMANISTYKI POLSKIEJ


2019-01-17

Szanowni Państwo,

Działania MNiSW wyrażające się przygotowywaniem kolejnych przepisów wykonawczych do ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce”, budzą coraz większe zaniepokojenie przedstawicieli nauk humanistycznych.
Zaniepokojenie to, stało się podstawą do podjęcia inicjatywy zwołania przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, z pełną aprobatą Przewodniczących komitetów nauk humanistycznych przy wydziale pierwszym PAN, NADZWYCZAJNEGO KONGRESU HUMANISTYKI POLSKIEJ.
Zgromadzenie to, reprezentujące środowisko nauk humanistycznych, służyć winno przedstawieniu stanowiska w sprawach, które uznajemy za szczególnie ważne i pilne dla przetrwania humanistyki polskiej.
Kongres odbędzie 26 stycznia br., w Auli Starego BUW Krakowskie Przedmieście 26/28 (Główny Kampus UW) - obrady rozpoczną się o godzinie 12:00.

Program:

  1. Rozpoczęcie Kongresu, otwarcie obrad (prezes PTH, dziekan WH UW) 12.00 - 12.15
  2. Wystąpienia zamówione:

         prof. prof. Jan Hertrich-Woleński, Andrzej Nowak, Wojciech Polak, Mikołaj Sokołowski      12.15 – 13.15

  1. Dyskusja            13.15 – 14.00
  2. Przerwa kawowa 14.00 – 14.30
  3. Dyskusja            14.30 – 16.00
  4. Przyjęcie Uchwały Kongresu 16.00 – 16.15

Do zaproszenia dołączamy materiały, które wyjaśniają potrzebę zwołania Kongresu.


Za komitet organizacyjny
Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Artykuł prof. Jana Hertricha Woleńskiego

Tekst programowy

Uchwała kongresu(projekt)

Uwagi o skutkach rozporządzenia MNiSW - kosztochłonność

Andrzej Nowak list do Kongresu Hum.

 


Powrót