Aktualności
Aktualności

Zarząd Główny PTH w sprawie sesji EHESS


2019-03-18

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego pragnie wyrazić swoje stanowisko wobec wydarzeń, do których doszło w czasie konferencji „Nowa polska szkoła badań nad historią Zagłady Żydów („La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah”)  jaka miała miejsce w Paryżu w École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESSw dniach 21-22 lutego 2019 r.)

            II wojna światowa i nazistowska okupacja ziem polskich to złożony i nie rzadko bolesny rozdział w historii XX wieku, w tym w historii zarówno narodu żydowskiego, jak i narodu polskiego. Jako taki budzi on wciąż emocje i spory, w tym o politycznych konsekwencjach.. Zarazem jednak jest i powinien być przedmiotem badań naukowych, zwłaszcza historyków. Trzeba, aby były one prowadzone z jak największą powagą, wnikliwością i poszanowaniem wszelkich rygorów, zaś zrozumiałe różnice zdań i interpretacji również zachowywały taki charakter.

            EHESS jest instytucją naukową o wysokim prestiżu. Zakłócenie sesji odbywającej się w takim miejscu jest wydarzeniem, które samo w sobie zasługuje na zdecydowany sprzeciw jako godzące
w swobodę badań i które w oczywisty sposób przynosi szkodę dobremu imieniu Polski.

            Na polskich historykach spoczywa nader odpowiedzialne zadanie uczestniczenia w dialogu poświęconym tej materii i przedstawianie swoich należycie uzasadnionych poglądów, uwzględniających wrażliwość obu stron, polskiej i żydowskiej.. Wydarzenia, o których mowa, przynoszą realizacji tego zadania poważne szkody.

            Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego opowiada się za zachowaniem w dyskusji nad kwestią stosunków polsko-żydowskich szczególnej powagi debaty historycznej.


Powrót