Aktualności
Aktualności

Konkurs im. Karola Modzelewskiego Książka Historyczna Roku


2020-03-06

KONKURSU IM. KAROLA MODZELEWSKIEGO KSIĄŻKA HISTORYCZNA ROKU 

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji Konkursu Im. Karola Modzelewskiego Książka Historyczna Roku.

Ideą konkursu jest wybranie książki historycznej, bez podziału na epoki i specjalności, która w opinii środowiska historycznego zasługuje na wyróżnienie z uwagi na jej walory naukowe – warsztat, metodologię, język. Do konkursu można zgłaszać książki (syntezy, monografie, edycje źródłowe), które ukazały się w Polsce w danym roku kalendarzowym (liczy się data wydania). Ogłoszenie wyników – pierwszej, drugiej i trzeciej lokaty następuje na zebraniu dyrektorów i dziekanów.

Nagroda jest wyrazem dbałości środowiska o poziom naukowy publikowanych prac oraz troski o upowszechnianie najlepszych prac historycznych.

Harmonogram konkursu:

- dyrektorzy Instytutów oraz prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, po konsultacji w swoim środowisku, typują trzy książki i do 31 marca, swoje propozycje wysyłają do Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego na adres mailowy: dyrekcja.ih@uwr.edu.pl

- do dnia 7 kwietnia lista nominowanych do nagrody książek wysyłana jest do każdego dyrektora Instytutu i prezesa PTH. Każdy z dyrektorów ma do dyspozycji 3, 2 i 1 pkt, które przydziela wyłącznie trzem książkom z listy

- decyzję o przydzieleniu punktów dyrektorzy odsyłają na wspomniany wyżej mail dyrekcji IH UWr. do 25 kwietnia

- wyniki z ostateczną punktacją i wskazaniem trzech książek, które uzyskały 1, 2 i 3 lokatę ogłoszone zostaną na zebraniu dyrektorów i dziekanów, a po prezentacji autorów i ich książek prezes PTH wręczy honorowe dyplomy.

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego                                       Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

                                                                                                                           Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski                                                                     Prof. dr hab. Rościsław  Żerelik


Powrót