Aktualności
Aktualności

Olimpiada Historyczna


2020-03-16
Drodzy Olimpijczycy!
 
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w tym roku centralny etap Olimpiady Historycznej nie odbędzie się. Otrzymaliśmy dziś wytyczne z Ministerstwa Edukacji Narodowej, które – w trosce o zdrowie zawodników i ich opiekunów w obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej – jednoznacznie rekomenduje odwołanie trzeciego etapu wszystkich olimpiad, w tym Olimpiady Historycznej. Jednocześnie zdając sobie sprawę z wysiłku włożonego przez osoby zakwalifikowane do etapu finałowego, Ministerstwo uznało za zasadne przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu Olimpiady Historycznej tytułu finalisty, który gwarantuje możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych.
 
Stosowne zaświadczenia otrzymają Państwo w terminie późniejszym.
 
Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie!
 
Komitet Główny

Powrót